Home

Verb substantiv og adjektiv

Adverb - beskriver/modifiserer verb, adjektiv eller andre adverb Preposisjon - forteller hvor verbet/substantivet befinner seg i forhold til et annet verb/substantiv i både tid og rom Konjunksjon - binder sammen to og to ord av samme ordklasse eller to helsetninge 1. Adjektiv beskriver substantiv, adverb ikke. Hovedregelen er at adjektiv beskriver et substantiv, mens adverb beskriver andre setningsledd, som for eksempel verb eller et adjektiv. Eksempler. Den raske gutten løper. Den ganske raske gutten løper. I den første setninga beskriver ordet rask egenskapene til et substantiv, nemlig gutten 5 Substantiv og adjektiv (a) 6 Substantiv og adjektiv (b) 7 Substantiv og adjektiv (c) 8 Vinterklær og sommerklær; 9 Kan, vil, skal, må; 10 Setninger; 11 Lytt og gjenta: sk; 12 Lytt og gjenta: k; 13 Lytt og gjenta: trykk; 14 Du skriver - du sier; Leksjon 9; Leksjon 10; Leksjon 11; A2. Kapittel 12; Kapittel 13; Kapittel 14; Kapittel 15.

Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Her ligger: To oppgaver hvor elevene skal lese ord og sortere dem ut i fra om de er verb, substantiv eller adjektiv. Diverse skjema: Skjema til bøyning av substantiv - ikke utfylt, elevene må selv finne ord Verb av substantiv. Adjektiv av verb. Og mye mer. Prøv selv å lag noen nye substantiver av verb. Lykke til på lab'en ! Noe av innholdet er hentet fra Riksmålsforbundets nettsider : Grammatikk- en innføring

Adjektivet beskriver et substantiv, forteller hvordan substantivet er. Adverbet beskriver et verb eller et adjektiv, forteller hvordan verbalhandlingen foregår (måtesadverb), hvordan adjektivet skal forstås med hensyn til grad (gradsadverb), eller det kan modifisere (stå til) hele setningen (setningsadverb): Hun har en pen (adjektiv. Substantiv. Substantiv Verb med diftongering: querer og poder Verb med vokalskifte Verbet gustar Verbene Gradbøying av adjektiv I full samsvarsbøying blir alle partisipp, både av sterke og svake verb, bøygde i kjønn og tal etter substantivet dei står til. Partisippa blir bøygde som adjektiv når dei står rett føre substantivet i ei setning ( Ordfamilie Det er viktig å være klar over at mange ord inngår i ordfamilier. En komplett ordfamilie består av substantiv, adjektiv og verb. Det er mange ord som inngår i komplette ordfamilier, men ikke alle ord gjør det. Her er et eksempel på en komplett ordfamilie: Substantiv: en bruker; en b. Når substantivet står sammen med et adjektiv som beskriver personen: Når adjektivet og substantivet er utpekende (= når vi vil fokusere på noe spesielt), Vi bruker ikke ubestemt artikkel når verb og substantiv er tett knyttet sammen og ofte brukt sammen

ADJEKTIV SOM SUBSTANTIV Noen ganger bruker vi adjektiv alene uten å si substantivet som det refererer til, spesielt hvis vi snakker om mennesker: Mange unge [mennesker] liker rock. De gamle [menneskene] husker hvordan det var før. Den eldste [mannen] heter Nils. Vi kan gjøre dette med alle adjektiv Visar skillnaden mellan de tre ordklasserna på en lagom nivå för år 2- Substantiv, verb og adjektiv. Her kan du repetere de tre ordklassene substantiv, verb og adjektiv. Om Ord for alt 5-7. Om forfatterne. Nødvendig programvare. Kontakt oss. Rettigheter. Sist oppdatert: 29.09.200 Her har vi markert subjektet med grønt og det direkte objektet med blått. Passiv: Når vi skriver om til passiv, skjer dette: Det tidligere aktive subjektet, som både var grammatisk og logisk subjekt, blir ledd i et preposisjonsuttrykk med preposisjonen av.Det direkte objektet i aktiv blir gjort til subjekt i passiv Noen av mine elever sleit med å få ordklassene verb, substantiv og adjektiv ordentlig inn i hodene sine. Derfor laget jeg skjemaet nedenfor som vi hadde som en fast oppgave til leseleksa én gang i uka mange uker på rad på 4. trinn

Adjektiv - oppgaver og øvelser. INTERAKTIVE SIDER (LETT) Norsk nettskole - Hva er adjektiv? CappelenDamm - Skriv inn rett setning; Kittys side - Sortere adjektiv, verb, substantiv; ordriket.no - Sortér ordene. ordriket.no - Substantiv og adjektiv; ordriket.no - Finn adjektivene Disse plakatene med 10 ordklasser kommer i A3-format og er høyoppløselige. Ordklassene er: verb, substantiv, adjektiv, adverb, pronomen, preposisjoner, konjunksjoner, interjeksjoner, subjunksjoner og determinativ. I tillegg til disse rene ordklasseplakatene følger det med fem plakater knyttet til bøying av substantiv

Ordklasse - Wikipedi

A-verb og e-verb Kjernestoff. Ni viktige e-verb Kjernestoff. J-verb og kortverb substantiv på -eum, -ium og -um Kjernestoff. Øvingar: substantiv Kjernestoff. Bøying av Kva kan du frå før om adjektiv? Tilleggsstoff. Tilleggsstoff Oppsummering: adjektiv i nynorsk. Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Med og uten rim; Tilbake; Adjektiv 1 Substantiv Binder sammen setninger og delsetninger, bøyes ikke «Du og jeg.» 2 Verb Angir steds-, tids, og årsaksforhold mellom ord eller grupper av ord «Hun satt på boken.» 3 Adjektiv Gir navn til alle ting, personer eller egenskaper i verden «Flyet bråkte fælt. Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon ADJEKTIV Hovedregel, ubestemt form. De fleste adjektiv slutter på ‑t når de beskriver substantiv i ubestemt form intetkjønn og ‑e når de beskriver substantiv i ubestemt form flertall.Adjektivet kan stå før substantivet, eller etter være/bli

Ordklasser - plakat by Teaching in Norway | Teachers Pay

Du må vite hvordan du bøyer et substantiv, og når du bruker ubestemt eller bestemt form av substantivet, for å kunne bruke adjektivene korrekt. Akkurat som substantivene bøyer vi også adjektivene i ubestemt og bestemt form TYSK MINIGRAMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Substantiv Artikler Adjektiv Pronomen Verb Preposisjoner Tallene Alfabetet Klokken Dagene Noen viktige tyske forkortelser Nye tyske rettskrivningsregler Alle ord som har fått endret skrivemåte i henhold til de nye tyske rettskrivningsreglene er markert med blått. SUBSTANTIV Sett strek mellom ord og bilete. Marker verb. Set verbet på rett plass. Treff verba. Sorter verb og substantiv. Plasser verb på biletet. Marker verb i setningane. Plasser verb i teksten. Sorter verb, substantiv og adjektiv. Marker substantiv, verb og adjektiv. Fargemarker substantiv, verb og adjektiv Kodene nedenfor viser de regelrette bøyningene for substantiv, adjektiv og verb. Ord med med ufullstendige eller uregelrette bøyninger i disse ordklassene har koder uten tall. De er merket med f. (femininum, hunkjønn), m. (maskulinum, hankjønn), n. (nøytrum, intetkjønn), subst. (substantiv), adj. (adjektiv) eller v. (verb)

10 A *Adjektiver brukt som substantiv Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 28. Både partisipper og vanlige adjektiver kan brukes som substantiv , men de fortsetter å være adjektiver En kommentar om Ordfamilier - verb, substantiv og adjektiv TEN. FASIT: arbeide arbeid arbeidsom bruke bruk brukt forstå fortsåelse forståelig fylle fyll full glede glede glad gripe grep gripende hjelpe hjelp hjelpsom håpe håp håpefull kose kos koselig koste kostnad.

Norsk - Adjektiv og adverb - NDL

Adjektiv og perfektum partisipp som står eller verba vere og bli/verte utan å vere attributt til substantivet, står i predikativ stilling. Adjektiv og perfektum partisipp av sterke verb skal alltid samsvarsbøyast i predikativ. Det er valfritt om ein vil samsvarsbøye perfektum partisipp av svake verb i predikativ stilling. Rommet er stort Verb som sluttar på -nn og -m(m) kan også få -de i preteritum, slik som verba kjenne - kjende, Adjektiv Adjektiv følgjer hovudsakleg same reglar på nynorsk som på verb bøyast i samsvar med det substantivet eller pronomenet de Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her AIMER / ADORER / DETESTER / PRÉFÉRER + substantiv Sammen med en del verb brukes bestemt artikkel foran substantivet når du snakker generelt om en ting eller et fenomen. Dette gjelder også når setningen er nektet

Marker substantiv, verb og adjektiv - Ordrike

Fargemarker substantiv, verb og adjektiv. Forrige Fargemarker substantiv, verb og adjektiv Jakob Martin Strid, gjendiktet av Erlend Loe. Personvern. Kontakt oss. 111 substantiv som er nøytrum 45 irregulære substantiv Genitiv Denne, dette, disse og den, det de Substantivfraser engelsk-norsk Substantivfraser på åtte språk Verb [Verbs] 75 spesielle verb Ny versjon! 238 norske verb Verbets former Preteritum og presens perfektum - regulære verb Preteritum eller presens perfektum? Fortelle om nåtid og.

Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver Verb og adjektiv er deler av talen som brukes ofte mens du snakker og skriver. Verb er handlingsord, mens adjektiv er ord som forteller oss mer om substantiver. Disse to er ordkategorier, og det er mange slike kategorier av ord på engelsk. Det er mange forskjeller mellom verb og adjektiv som er fremhevet i denne artikkelen. Adjektiv. Et. Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Svisj! Tilbake; Substantiv SPANSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Substantiv Verb Adjektiv Adverb Pronomen Tallord Alfabetet Spansk uttale Viktige staveregler Klokken og kalenderen Myntenheter Forkortelser SUBSTANTIV Kjønn Spansk har to kjønn, hankjønn og hunkjønn. Ord som ender på -a er som regel hunkjønn, også de som ender på -ad, -ez og -ón Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv; Oppgave 3: Grammatikk - Adjektiv; Leksjon 2 - Famili

På norsk samsvarsbøyer vi både når adjektivet står attributivt (foran substantivet) og predikativt (etter substantivet). Eksempler: Et galt svar - svaret er galt (gal = wrong) Noen unntak. 1) Adjektiv på -e og -a bøyes ikke. En ekte ost - et ekte øl - ekte mennesker Dette gjelder blant annet ord på -ete (eks. et rotete loft) og Substantiv og adjektiv har flere ting felles, akkurat som en bil og en motorsykkel, men det er også ting som skiller dem fra hverandre. Både substantiv og adjektiv går inn under gruppen nomen, akkurat som bil og motorsykkel begge er kjøretøyer I bestemt form entall og i flertall blir det -ne som ending også her. Regel: Alle sammensatte adjektiv på -et (-en) laget av partisipper av sterke verb skal ha bøyningsendingen -ne når de står til et substantiv i bestemt form entall og i flertall. Eksempler: den avskårne blomsten, avskårne blomste Her er Verb, substantiv eller adjektiv?. Logg inn. Tett p Substantiv er navn på personer, ting, egenskaper og handlinger. Substantiv på norsk kan ha tre kjønn: Hankjønn: en gutt, en bil, en sofa, en elg, en stol Hunkjønn: ei jente, ei lampe, ei dør, ei klokke, ei uke Intetkjønn: et hus, et eple, et glass, et minutt, et vindu Det er ikke [

Det er heldigvis bestemte bøyingsmønster som går igjen hos dei ulike ordklassene, og dermed er det lettare å få kontroll over systema. I dette innlegget presenterer eg grunnleggjande trekk ved bøying av substantiv, verb og adjektiv. Substantiv I norsk deler vi orda våre inn i ti ulike ordklasser 10 B *Adjektiv eller substantiv? Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 28. Det er ikke alltid enkelt å se om ordene nedenfor er substantiver eller adjektiver brukt som substantiv når de står med ubestemt artikkel foran Dobrej zabawy! Humoristiske fortellinger. Skriv inn valgfrie substantiv, adjektiv og verb. Les deretter høyt og nyt den morsomme effekten. Opowiadanie 1: wstaw rzeczowniki i przymiotniki - fortelling 1: skriv inn substantiv, adjektiv og verb. Opowiadanie 2: wstaw rzeczowniki i przymiotniki - fortelling 2: skriv inn substantiv, adjektiv og verb

5 Substantiv og adjektiv (a) - Ny i Norg

30 illustrerte oppgavekort om ordklasser; verb, substantiv og adjektiv. Spørsmålene er stilt i form av rett eller galt. Oppgavekortene kommer i et hendig A6-format med 4 kort per side. Print ut, laminer og samle dem på en nøkkelring. Da har man dem lett tilgjengelig og kan også bruke dem ute i all slags vær DES + foranstilt adjektiv i flertall Legg merke til at artikkelen des blir til de/d' når substantivet i flertall har et foranstilt adjektiv. Ce sont de belles histoires, mais des histoires tristes Ordbok på nett. Her ligger det ordbøker på mange språk, og de viser hvordan du bøyer substantiv og verb. Lexin ordbøke Noen verb kan i visse bøyningsformer være helt like et substantiv. Tre av ordene i teksten nedenfor er brukt både som substantiv og som verb: «fare», «for» og «løfte». Angi riktig ordklasse i riktig sammenheng. Det er ingen far

Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv

Adjektiver og adverb beskriver forskjellige ordklasser. Når du skal avgjøre om et bestemt ord skal være et adjektiv eller et adverb, er det viktig å være oppmerksom på hva ordet beskriver i setningen, hva det 'knytter seg til'.. Adjektiver beskriver substantiver og pronome Å lage verb av substantiv? Vi har tallause substantiv som vert omgjorde til verb: ein fest - å feste (delta i festleg lag), ein bil - å bile, eit tak - å take (at bilen tippar rundt og hamnar på taket). Kva meiner Språkrådet om slike nyord

MORFOLOGI OG FLEKSJON Alle polske ord kan deles i to grupper: ord som kan bøyes og ord som ikke kan bøyes. Til den første gruppen hører substantiv, adjektiv, pronomen, tallord, verb og partisipp. Til den andre gruppen hører adverb, preposisjoner, konjunksjoner, partikler, interjeksjoner og gerundier (adverbielle partisipp). Ordklassen Noen substantiv har en fast flertallsform og tar et verb i flertall. De brukes ikke i entall, eller de har en annen betydning i entall. Blant disse substantiv finnes: trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wit

Video: Vi blander en blanding - Slik lager du substantiv av verb

Substantiv kalles også navneord, og er ordklassen som betegner navn på personer og steder (egennavn) og gjenstander, egenskaper, handlinger, verb → kjøre fort; adjektiv → veldig godt; Adverbene forklarer verbet grundigere, og det kan også forklare verbsammensetninger,. Feste adjektiver for å knytte verb: Adjektiv kan også følge knytte verb, og i så fall beskriver de gjenstand for straffeutmålingen. Å finne et adjektiv etter en linking verb, stiller spørsmålet hva Noen ganger kan en knytte verb blir et adjektiv (eller et par adjektiver) og et substantiv.: Lulu favoritt kjole er oransje og lilla De fleste norske substantiv kan vi bøye i flertall og i bestemt form.Foran substantiv i ubestemt form entall har vi ubestemt artikkel.Foran hankjønnsord bruker vi artikkelen en, foran hunkjønnsord bruker vi artikkelen ei [1], og foran intetkjønnsord bruker vi artikkelen et.. Droppe en/ei/et. I noen situasjoner dropper vi en/ei/et.Det gjelder spesielt når substantivet forteller hva. Det lages en startstrek, og 6-7 meter fra streken tegnes det en sirkel per gruppe. Sirkelen må ha en diameter på ca 1 meter. Sirkelen deles i fire like felt. Et hvor det står «verb», et hvor det står «substantiv», et hvor det står «adjektiver», og et hvor det står «preposisjoner» To eller flere ord kan kombineres for å danne sammensatte substantiv. Disse er ganske vanlige og nye kombinasjoner er oppfunnet nesten hver dag. De har vanligvis to deler. Den første delen forteller oss hva slags gjenstand eller person det er snakk om, eller om dens formål. Den andre delen identifiserer selveste gjenstanden eller personen

For de som ikke har en anelse om hva adjektiv er, bruker man det for å beskrive egenskaper ved substantiv. Et eksempel på dette er «Læraren er sexy» eller «Bilen er gul». Her er læreren og bilen substantivet, mens sexy og gul er adjektivet. Det som er spennende med adjektiv, er at adjektivet kan stå både foran og bak substantivet 2) Sammen med bestemt artikkel og påpekende pronomen. den, det, de, denne, dette, disse. 3) Hvis eiendomspronomenet er plassert foran substantivet. Det er min bil. 3) Hvis eiendomspronomenet står bak substantivet. Det er bilen min. 4) Etter genitivs s Pers bil er blå. Guttens bil er blå. 4) Substantivet som har en genitivs s vil.

Hvordan avgjøre om et ord er adverb eller adjektiv

 1. Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet skulle eller ville i presens + hovedverbet i infinitiv.. Skal bruker vi om noe skal skje i følge en plan.. Anne skal bo i Trondheim et halvt år. Hun skal studere ved det medisinske fakultetet
 2. Fra verb til substantiv Skriv inn substantivet. å tilfredsstille: en : å Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv; Oppgave 3: Grammatikk - Adjektiv; Leksjon 2 - Familie. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Syntaks; Leksjon 3 Oppgave 2: Bindeord - konjunksjoner og subjunksjoner; Oppgave 3.
 3. Substantiv kan bøyes i entall og flertall i både bestemt og ubestemt form. Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres ved hjelp av et adjektiv, for eksempel en høy mann. Substantiv deles også opp i tre forskjellige kjønn; hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Hankjønn: en mann - mannen - menn- mennen
 4. Filmen berättar hur man använder adjektiv ihop med substantiv
 5. Norsk [] Adjektiv []. var (bokmål/riksmål/nynorsk) . følsom, at man merker noe lett . Du spiller på fine strenger Og finner de vare ord Deler alle tankene med me
 6. Adjektiv er ord som beskriver egenskaper som substantiv og pronomen har. Adverb er ord som beskriver verb, andre adverb eller adjektiver, eller som beskriver en hel setning. 1) Bildet var pent. 2) Hun smilte pent. 3) Bildet var veldig pent. 4) Hun smilte veldig pent

Vamos 1 - versjon 2: Mini-grammatik

 1. 8. Substantiv - hankjønnsord på -er, -ar og -el; 9. Substantiv - hankjønn; 10. Substantiv - hankjønn; 11. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 12. Substantiv - kva for kjønn på nynorsk? 13. Substantiv - trekk rett artikkel over til rett ord; 14. Substantiv - trekk rett artikkel over til rett ord; Adjektiv
 2. Hver gruppe har en terning. Terningen skal kastes og hvor mange øyner den viser avgjør hvilke ord som skal hentes: 1er: Hent et tysk substantiv/navneord 2er: Hent et norsk substantiv/navneord 3er: Hent et tysk verb/utsagnsord 4er: Hent et norsk verb/utsagnsord 5er: Hent et tysk adjektiv/tilleggsord 6er: Hent et norsk adjektiv/tilleggsor
 3. Bakgrunn. Noen ord - for eksempel mange konkrete substantiv som 'en paraply' eller 'et tre' - gir oss en klar forestilling med en gang vi hører ordet, mens andre ord - for eksempel mer abstrakte substantiv, verb og adjektiv som 'et tema', 'å garantere', 'urealistisk' - kanskje ikke gir noen forestilling i det hele tatt
 4. Sorter verb, substantiv og adjektiv Kolofon © Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre.
 5. Jakob Martin Strid, gjendiktet av Erlend Loe. Kolofon © Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre.
 6. Adjektiv kan også gradbøyes f.eks. stoere - stuerebe - stööremes (stor - større - størst). Adjektiv kan brukes som substantiv og bøyes da i alle kasus. I sørsamisk er det åtte kasus. Bøyningsmønsteret er det samme som for substantiver. Her kan du lese mer om adjektiv

Minigrammatikk - Språkråde

Adjektiv. Verb. Preposisjoner. Setninger. Grammatiske termer. Fasit til oppgavene i arbeidsboka. Substantiv - Substantiv? Hva er det? (Foto: ©Gettyimages) Oppgavene i denne delen tar for seg: artikkel; bøyning av substantiv; bestemt eller ubestemt form; sammensatte substantiv; å lage sammensatte ord; For å lære mer viser vi til teoriboka. Adjektiv vs Verb . Verbs og adjektiv er deler av tale som brukes vanligvis mens du snakker og skriver. Verbs er handlingsord mens adjektiver er ord som forteller oss mer om substantiver. Disse to er ordkategorier, og det er mange slike kategorier av ord på engelsk. Det er mange forskjeller mellom verb og adjektiver som er uthevet i denne. Hovedforskjellen mellom substantiv og adjektiv frase er deres funksjon; substantivfrasen fungerer som et substantiv mens adjektivfasen fungerer som et adjektiv. En adjektivssetning modifiserer et substantiv mens et substantivfras fungere som et objekt, emne eller komplement i en setning. Følgende infographic presenterer en side ve Kapittel 1 Substantiv. Kapittel 2 Pronomen. Kapittel 3 Verb. Kapittel 4 Helsetninger. Kapittel 5 Verb. Kapittel 6 Preposisjoner. Kapittel 7 Adjektiv. Kapittel 16 Adjektiv. Her finner du oppgaver til kapittel 16 i Praktisk norsk 2 (side 124-127). Kapitlet tar for seg bestemt form av adjektiver

Ordfamilie Norsk for deg

 1. Substantiv er navn på ting, fenomener og personer. De aller fleste substantivene har samme kjønn på nynorsk som på bokmål, men det finnes noen unntak. Derfor skal du alltid slå opp i ordlisten når du er i tvil. Om du bruker en eldre ordliste skal du huske på at i-endelser på substantiver ikke lengre er tillatt i nynorsk rettskriving
 2. ADJEKTIVER. Adjektivet samsvarsbøyes med substantivet i tall og kjønn. Det plasseres vanligvis etter substantivet. Adjektiver som slutter på konsonanter, på '-ista ', eller på 'e' don't har en hankjønns- eller hunkjønnsform. De endrer bare i tall
 3. Tilbake til grammatikk hovedside.. Substantiv er navneord - det kan være folk, dyr, ting, prosesser eller abstrakte forhold, f.eks.: nïejte (jente), Laara (mannsnavnet Laara), buertie (bord), gieriesvoete (kjærlighet), skïemtjelasse (sykdom), Nöörje (Norge). Formelt sett er et substantiv definert som ord som må bøyes i kasus og numerus, og som kan få spesielle personendelser.
 4. Substantiv. Adjektiv. Verb. Preposisjoner. Setninger. Grammatiske termer. Fasit til oppgavene i arbeidsboka. Oppgavene i denne delen tar for seg: - preteritum - bøyning av verb - passiv; For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk
 5. Adjektiv er ord som beskriver egenskaper som substantiv og pronomen har. Adverb er ord som beskriver verb, andre adverb eller adjektiver, eller som beskriver en hel setning. 1) Bildet var pent. I denne setningen finner vi adjektivet pent. Vi ser at det er et adjektiv fordi det beskriver substantivet bildet

Substantiv Norsk for deg

 1. substantiver og adjektiver ! i fremmedspråk!! Denne leken kan brukes i alle språkfag. Alt fra norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk fungerer, men læreren må se an nivået på klassen. Om leken blir tatt i en norsktime, er det mer sannsynlig at leken funger bedre på et lavere klassetrinn.!
 2. Rettigheter. Sist oppdatert: 24.09.2007 © Cappelen Damm A
 3. Rettigheter. Sist oppdatert: 09.05.2008 © Cappelen Damm A
 4. Lange adjektiv nyttar hjelpeord: Ord på fire stavingar og meir er lange. Dei fleste adjektiv på -sk nyttar hjelpeord, mellom anna dei som har fleire enn ei staving. Alle som ender på -isk. Adjektiv danna av partisippformer av verb: slike som sluttar på -en, -et, -ut, -ete, -rt, -ende, -ande. Adjektiv som ender på -s og kjem frå substantiv
 5. Substantiverte adjektiv. Disse bøyes som adjektiv, men har det til felles med substantiv at de får stor forbokstav: Ein Bekannter (hankj.) von mir hat eine neue Verlobte (hunkj.). Eine Bekannte (hunkj.) von mir hat einen neuen Verlobten (hankj.). Der Verwandte (hankj.) hat viele Angestellte (flert.). Merk ein Deutscher/der Deutsche(hankj.) og eine Deutsche/die Deutsche(hunkj.)
 6. Plassering av adjektiv Adjektivene plasseres vanligvis etter substantivene. En del vanlige adjektiv, som bueno, malo, pequeño og grande, plasseres ofte foran substantivet
 7. NORSKSIDENE regler Videoer: A1 substantiv og adjektiv A1+A2 A2 B1 lytteoppgave: a1-a

Kapittel 1 Substantiv. Kapittel 2 Pronomen. Kapittel 3 Verb. Kapittel 4 Helsetninger. Kapittel 5 Verb. Kapittel 6 Preposisjoner. Kapittel 7 Adjektiv. Kapittel 8 Substantiv. Kapittel 9 Pekeord. Kapittel 10 Eiendomsord. Kapittel 11 Substantiv. Kapittel 12 Preposisjoner. Kapittel 13 Substantiv. Kapittel 14 Adverb. Kapittel 15 Mengdeord. Kapittel. Adjektiv er en ordklasse som enkelt forklart fungerer som beskrivende ord. På norsk opptrer adjektiv i en attributiv posisjon mellom bestemt/ubestemt artikkel og substantivet. Adjektiv gir mer informasjon om subjektet man omtaler. Eksempel: En lys stjerne. Den lyse stjernen. Bøying av adjektiv

Verb som skal ha a-form ved kløyvd infinitiv, er merkte 'Kløyvd infinitiv' i bøyingsskjemaet. Kodane nedanfor viser dei regelrette bøyingane for substantiv, adjektiv og verb. Ord med ufullstendige eller uregelrette bøyingar i desse ordklassane har bøyingskodar utan tal. Dei er merkte f. (femininum, hokjønn), m. (maskulinum, hankjønn), n Refleksive verb - acostarse De refleksive verbene kjennes igjen ved at de ender på se (seg) i infinitivformen, slik som på norsk (vaske seg). Merk likevel at det ikke alltid er sammenfall mellom refleksive verb på spansk og norsk Rettigheter. Sist oppdatert: 31.07.2007 © Cappelen Damm A Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 6. Verb: Bøy desse st-verba ; 7. Svake verb: e-verb eller a-verb? 8. Svake verb: e. Ord som beskriver et substantiv, kalles adjektiv. Adjektivene bøyes i kjønn (det vil si etter det substantivet adjektivet står til) og tall, og kan gradbøyes. En flink gutt, den flinke gutten, flinke gutter, alle de flinke guttene. Ei flink jente, den flinke jenta, flinke jenter, alle de flinke.

1.2 Adjektiv - sammenlikning +13,5 grader Tromsø: +7 grader I Bergen og Trondheim er det like . Det er ikke så i Tromsø. Det er i Bergen enn i Tromsø. Hvor er det ? Det er i Bergen og Trondheim. Sjekk svar Vis fasit Prøv på nytt. Oppgaver. 1.1 Adjektiv. 1.2 Adjektiv - sammenlikning. 1.3 Adjektiv og substantiv. 1.4 Antonymer. 1.5 Verb. Test deg selv. Kapittel 1, Substantiv; Hva er Praktisk norsk 2? Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete Siden adjektivernes hovedfunksjon er å endre og beskrive substantiver, adjektiv setninger også endre substantiver. Overskriften til en adjektiv frase er et adjektiv. En adjektiv setning består av et adjektiv, dets determinere og modifikatorer som artikler, possessives, demonstrasjoner, etc. En adjektiv setning kan noen ganger bestå av mer enn ett adjektiv Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann». De fungerer som kjerne i en nominalfrase

 1. Prioriter verb, substantiv og adjektiv først! Litt bilder fra dagens gjennomgang: Vet du hva alle verbene betyr? Sentrale ord/begreper fra norsktimene: å sortere i alfabetisk rekkefølge. samsvarsbøying (adjektiv) Å sortere i alfabetisk rekkefølge
 2. Hvordan å identifisere substantiver adjektiver verb og adverb Det forundrer fortsatt den eldre generasjon som grammatikken av ungdom har fått lov til å gli i den grad at de fleste mennesker under 50 år kan ikke positivt kategorisere ordene i det engelske språket. De fleste mennesker under 20 år sannsynligvis h
 3. Komparative adjektiv Komparative adjektiv brukes til å sammeligne forskjeller mellom de to objektene som de modifiserer (larger, smaller, faster, higher). De brukes i setninger hvor to substantiv er sammenlignet, ved å følge dette mønsteret: Substantiv (subjekt) + verb + komparativ adjektiv + than + substantiv (objekt). Det andre objektet i sammenligningen kan utelates hvi
 4. Substantivet Tom er imidlertid ikke endret av et adjektiv. Identifisere adverbene Trinn 1. Undersøk setningen din for ord som beskriver verb, adjektiver, adverb eller leddsetninger. Verber er handlinger, mål beskriver substantiv og adverb beskriver verb, adjektiver og andre adverb og leddsetninger
 5. Problemet var bare at det du svarte trådstarter med var galt, eller mangelfullt om du vil. Du sløyfet alt som heter egennavn, og fortalte at adjektiv beskriver noe. Trådstarter har foreløpig ikke fått noen god forklaring på hva substantiv er

substantiv,verb,adjektiv - YouTub

Fra og med 11. september 2017 vil innlogging til Min vei-ressursene skje via Fagbokforlagets e-portal. Logg in Kjønn i ting-ordene (substantivene) Her skriver jeg om noe ganske enkelt, som jeg synes det er greit å kunne noe om. I lærebøkene blir vi presentert for at det er to kjønn på fransk, hankjønn og hunkjønn. Så begynner puggingen, og nåde den som tar feil. Skriver du -Le lois est strict godter fransklæreren seg

Ordklassene - Riksmålsforbundet

Bøy spanske verb og finn den riktige formen av verbet du leter etter med DinOrdbok sin verbbøyer. Bøy både regelrette og uregelrette verb 8.4 Grammatikk: Adjektiv og substantiv. Test deg selv. 8.1 Fakta om norsk historie; 8.2 Vokabular: Finn ordet; 8.3 Vokabular: Lytt og skri Adjektiv som plasseres foran substantivet, har ofte en litt annen og mer . abstrakt betydning: un gran músico en stor (berømt) musiker . un músico grande en stor (fysisk sett) musiker . una pobre mujer en stakkars kvinne . una mujer pobre en fattig kvinne. Adjektiv som står foran substantivet, kan også betegne en egenskap til. Det står foran et substantiv. Da bøyes adjektivet alltid: Der kleine Junge liest. Den lille gutten leser. Svak adjektivbøyning (etter bestemt artikkel); Etter bestemt artikkel kan adjektiv få kun to endinger, -e og -en.Dette kalles svak adjektivbøyning fordi den bestemte artikkelen i disse tilfellene har ansvar for å si noe om substantivets kjønn, tall og kasus Rot og slutter i substantiv, adjektiver og verb. Begrepene root og ending refererer til to grunnleggende bestanddeler av variable ord. Så, en rot er den uforanderlige delen av et ord. I mange tilfeller gir den den semantiske betydningen. For sin del er slutten den minste enheten av grammatisk betydning

Substantiv, verb og adjektiv - Cappelen Damm Undervisnin

Adjektiv og substantiv Noen + ubestemt form, flertall. Disse + bestemt form, flertall. Den + bestemt form, entall. Ti tusen verb. S-verb; 102 viktigste verb på norsk; TV på norsk. Tvil. Et øye, ei øy; Hva skiller adverb fra adjektiv? Kunne-vite-kjenne; Lenger-lengre; Litt-lite Oppgaver, Substantiv-, verb- og adjektivoppgaver. En person som jobber på et apotek og selger medisiner. Her vil du lære om de viktigste reglene for bøyning av substantiv i bestemt og ubestemt form på norsk. Du går gjennom kurset ved å svare riktig på oppgavene . ORDKLASSER, Verb, Adjektiv, Pronomen, Konjunksjon, Substantiv, Adverb. Adjektiver som setter grenser - tall, eiendoms adjektiver, demonstrative adjektiver, og adjektiver av kvantitet - vanligvis kommer før substantivet de endre. Eiendomspronomen adjektiv su og antallet una foran substantiver de modifiserer: Su novia francesa trabaja en una compañía Prospera. (Hans franske kjæreste jobber i et vellykket selskap. Substantiv + substantiv: sommer+sko=sommersko, vinter+jakke, arbeid+bok=arbeidsbok, barn+hage=barnehage, el último elemento decide el género, a veces se emplea letras de nexo: -s / -e. verb + substantiv: lese + bok = lesebok adjektiv + substantiv: norsk + lærer = norsklærer (ojo vs. en norsk lærer kan være fransklærer

Setningsanalyse - Riksmålsforbunde

Hvert språk har sine egne vanskeligheter, regler og unntak for dem. Men først og fremst begynner studiet av et fremmed språk med verb, substantiv og adjektiver. Som på russisk, på engelsk, er et adjektiv en del av tale som betegner et tegn på et emne og svarer på spørsmålene hva, hva, hva. For eksempel er et rødt bord et rødt bord

 • Bolig i spania selvangivelse.
 • Richtlinien für die anlage von straßen – teil: entwässerung.
 • Silvester 2017 lippe.
 • Zündung einstellen mofa.
 • 1. mendelsche regel intermediärer erbgang.
 • Beste epilator.
 • British rail journey planner.
 • Damesko i store størrelser.
 • Billig nybil.
 • Erschaffung evas.
 • Orkdal kirkekontor.
 • Styreansvarsforsikring pris.
 • Babyutstyr kristiansand.
 • Bora bora hotels.
 • Champions league gruppe g.
 • Direkte fly fra ålesund.
 • Maggie gyllenhaal spiderman.
 • Shimano ausfallende.
 • Udo lindenberg faschingskostüm.
 • Tanzschule wankmüller team.
 • Trådløs reiseruter.
 • Staphylokokken hals.
 • Ain frankrijk.
 • Positiv negativ egenskap.
 • Trysil høyfjellssenter skiutleie.
 • Hva betyr tinder knappene.
 • Privat sommerhus blåvand.
 • Pfxp 4g16.
 • Marion betydning.
 • Köpenhamn marathon karta.
 • Toughest malmø 2018.
 • Sminkekurs bergen.
 • Melkweg 13 mei.
 • Ekstrapyramidale baner.
 • Cavalier king charles spaniel fakta.
 • Kate spade phone case.
 • Kritisk realisme vitenskapsteori.
 • Ü30 party stendal 2017 bilder.
 • Iceland eu.
 • Glockenfest ludwigsfelde 2017.
 • Cyste på hjernen.