Home

Helserett videreutdanning

Videreutdanning i personorientert helserett; Personorientert helserett Vestfold - Deltid Studiet gir en generell innføring i helserett og prinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten. Studiet egner seg for personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn.. Helserett og saksbehandling er et skreddersydd studium for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HELSERETT OG SAKSBEHANDLING - 30 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 132 relaterte studier til utdanningen HELSERETT OG SAKSBEHANDLING - 30 SP (videre- og etterutdanning) Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell: Lavere nivå : Høgskolen i Østfold : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Karriereveiledning: Lavere nivå : Høgskolen i Innlandet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Klinisk veiledning: Årsenhet og korter Bakgrunnen for studietilbudet er etterspørsel om kompetanseheving i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Studiet vil spesielt fokusere på kunnskap om juridisk metode, generell forvaltningsrett, og helserett Videreutdanning for en helsefagarbeider; Videreutdanning for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere; Videreutdanning på fagskole Psykisk helsearbeid. Innen psykisk helsearbeid er det en videreutdanning som kan tas av alle de ovennevnte faggruppene, ta e

Videreutdanning i personorientert helserett

Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell. Les mer på studiets hjemmeside. Høgskolen i Østfold. Tilbys ved: Fredrikstad. Lignende utdanninger. Videreutdanning for helse- og sosialsektoren 29 utdanninger. Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb Faget helserett skal gi kunnskaper om hvordan helsetjenesten er regulert, utviklingen av helseretten, vurderingstemaer og om de hensyn som ligger til grunn for regulering av sentrale temaer i helseretten, som nevnt over under emnebeskrivelsen. Dette omfatter nye rettslige problemsstillinger og perspektiver på grunn av ny teknologi Helserett, samlebetegnelse for de rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Det dreier seg om rettsregler som omfatter både helsevesenet og aktørene i helsevesenet. Med aktører i helsevesenet menes både de som yter helsetjenester og de som mottar helsetjenester. Helseretten omfatter derved regler som gjelder helsetjenesten organisatorisk og administrativt, helsepersonells plikter og.

Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30

 1. Helserett Det legges stor vekt på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Videre legges vekt på vurderinger av rettssikkerhetsspørsmål, særlig ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom
 2. Videreutdanning i personorientert helserett, 30 studiepoeng. Deltid, ett år. Universitetet i Tromsø. Videreutdanning i immunhematologi og transfusjonsmedisin 10 studiepoeng. Nettbasert med en samling i oppstart av kurset. Videreutdanning i metodevalidering 10 studiepoeng. Nettbasert med en samling i Tromsø
 3. g og utøving av helse- og omsorgstjenester
 4. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 5. Det tilbys et bredt valg av etter- og videreutdanninger fra våre høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt som kan være relevante for en vernepleier
 6. Slik søker du. FØR du får tilgang til å søke på programmet Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten må du fylle ut et bakgrunnsskjema, som du finner link til nedenfor

HELSERETT OG SAKSBEHANDLING - 30 SP (videre- og

Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Opptak Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. Studiekode: 224.5042. Når skal du søke. Søkerportalen åpner: 15.mars. Søknadsfrist: 15. mai. Opptakskrav. Bachelor eller. Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid, som består av tre frittstående kurs á 20 studiepoeng og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Det er separat opptak til hvert kurs, neste søknadsfrist er 1. juni, for studieåret 2020-2021 Faglig innhold. Helsevesenet er en grunnpilar i den norske velferdsstaten. De prinsippene som helsevesenet er bygget på, følger av lover, forskrifter, rettspraksis, forvaltningspraksis og alminnelige rettsprinsipper Helserett og saksbehandling er et skreddersydd studium for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Søknadsinformasjon Besøk skolens hjemmeside for mer informasjon om studiet og hvordan du søker

Hold deg oppdatert på hva som skjer på OsloMet. Abonner på vårt nyhetsbrev! Postboks 4, St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 67 23 50 0 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317) H-2020: 10 stp. Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321) H-2020: 10 stp. Understanding interprofessional education, learning and practice in health, welfare and social care (SSO-3113) H-2020: 10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001) H-2020: 60 stp Her er en oversikt over noen av de videreutdanningene som tilbys for radiografer. Noen er heltids -og noen deltidsstudier. Det er ikke alle studier som gis hvert år, f.eks. alternerer mammografi og pediatrisk radiografi HVL. Sjekk de enkelte nettsidene for me

Innføring i helserett. Send meg varsel når dette kurset er klart for påmelding. Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert. Beklager, noe gikk feil. Legg inn gyldig e-postadresse. Helse- og trygderett. Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset» Hei. Er det noen som studerer jus, eller tar videreutdanning innen helserett? Har lyst til å diskutere. Etter- og videreutdanning ved Helsam Etterutdanningskurs for helsepersonell har søknadsfrist på ulike tidspunkt i løpet av året. Varighet på kurs og kursavgift kan også variere Helserett Helseretten handler om rettsregler knyttet til sykdom og helse. Det legges stor vekt på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse Hun har videreutdanning i helserett og ledelse. Connect with Hilde: Posts by Hilde. Tagged with: arbeidsrett helse og omsorg Ledelse og kompetanseplanlegging Visma Veilederen. Når du som leder har ansatte i turnus må du ha oversikt over røde dager og hva som regnes som søndags- og helgedagsarbeid

HELSE Helserett / Videreutdanninger / HHS Handelshøgskolen

Ny professor i helserett. Kvinner på 70-tallet, sosialklienter på 90-tallet og dagens papirløse har alle hatt en rettighetsforkjemper i Alice Kjellevold. Nå har hun fått personlig opprykk til professor i helserett Tannhelsetjenesten er en viktig del av den norske helsetjenesten, hvor tannlegen er spesialist på sykdommer i munnhulen. For å kunne stille diagnose, forebygge og behandle orale sykdommer må tannlegen ha ervervet en generell forståelse av kroppens anatomi og fysiologi, oralmedisinsk kompetanse og ikke minst gode praktiske ferdigheter Kristin har videreutdanning innen kommunal saksforvaltning og helserett, og har lang fartstid som saksbehandler og med forvaltning. Hun har tidligere vært enhetsleder i Melhus kommune på sykehjem og i hjemmetjeneste og hun fartstid som sykepleier ved barneklinikken og kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital Her er en oversikt over noen av de videreutdanningene som tilbys for radiografer. Noen er heltids -og noen deltidsstudier. Det er ikke alle studier som gis..

Brannforebygging i helse- og omsorgstjenesten | Visma Blogg

UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng Den offentlige debatten om trygdeskandalen har fulgt en rekke spor, på tvers av ulike rettsområder og i ulike nivåer i forvaltningen. Redaktørene for bloggen Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen vil samle noen av de mange trådene i saken, og nøste videre i dem

Linda Svendsrud - Seniorrådgiver - KS-Konsulent | LinkedIn

Videreutdanning for helse- og sosialsektoren utdanning

-Videreutdanning i saksbehandling og helserett eller tilsvarende-Må beherske norsk i både skriftlig og muntlig kommunikasjon.-Relevant praksis og videreutdanning vektlegges. Søkere som er under relevant videreutdanning kan vurderes for stillingen. Personlige egenskape Gamle eksamensoppgaver fra tidligere semestre.. Fra 1.1.2017 er Høgskolen i Bergen en del av Høgskulen på Vestlandet ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides Lene er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med fordypning i helserett. Hun har også grunnfag i kriminologi, og har tatt videreutdanning i organisering og ledelse i helsevesenet. Hun har erfaring fra offentlig saksbehandling, og har jobbet i revisjonen siden 2010

Praksis og karriere; Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta. Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks Vi er opptatt av å tilrettelegge for videreutdanningsmuligheter for våre medarbeidere, og har til enhver tid mange medarbeidere som gjennomfører videreutdanning innenfor ulike retninger ved høgskoler og universiteter. I tillegg er vi opptatt av å tilrettelegge for medarbeidere som ønsker å kvalifisere seg til fagbrev Sosialrett, eller emne HVUT8046 Helserett eller emne HVUT8051 Barnevernsrett, slik at det totale antall studiepoeng pr student blir 15. STUDIEMODELLER Videreutdanning i helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse 2015H PRAKSIS Det er ikke praksisstudier i løpet av studiet. TEST DOCUMENT TEST DOCUMEN Syns jus er spennende så vurderer videreutdanning i helserett på Lillehammer, men dette er bare 30 studiepoeng. Noen som har erfaring med denne utdanningen v4-29 .07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge Helsedirektoratet Avdeling helserett og bioteknologi Hanne Skui, tlf o Videreutdanning innen helserett, arbeidsrett og HMS o Kjennskap til GAT, Agresso, ephorte, Profil, Helseplattformen o Kan dokumentere gode resultater faglig og økonomisk. 9 Personlige egenskaper/kvalifikasjoner Forståelse for rammebetingelser er en forutsetning

Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og

Dersom du ønsker mer kompetanse, vil et kurs eller videreutdanning i helsejus, helserett og saksbehandling, offentlig forvaltning, etc. kunne være et alternativ. Dette tilbys både som kurs i de store kommunene, som nettkurs eller som et deltidsstudie på høgskole- og universitetsnivå Bente Ohnstad har et faglig ansvar for 45 medarbeidere, og administrerer det nye studietilbudet i helserett ved Avdeling for helse- og sosialfag. Avdelingen utdanner barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, og tilbyr videreutdanning til helsepersonell og andre Helserett 5 1. Forslaget om autorisasjon for manuellterapeuter Den 9. oktober sendte helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag om å autorisere fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi i henhold til helsepersonelloven. Fristen for høringsuttalelse er i midten av januar 2014 Solvor er barnevernspedagog med videreutdanning i helserett. Hun har mangeårig erfaring fra tjenesteyting, ledelse og saksbehandling i kommunene. Hun har hatt som særlig interessefelt tjenester til personer med forskjellige former for medfødte og ervervede funksjonshemninger Videreutdanning som helsesøster og kreftsykepleier inngår også i instituttets studietilbud. Instituttet har knyttet til seg Nettverk for medisinske vitenskaper som er tverrfaglig og som vektlegger helsefaglig forskning

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din

Etter- og videreutdanning for helsepersonell

Studiestart høst 2020 - Videreutdanning i personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og Ledelse i helse- og sosialsektoren (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Resten av pensumet du... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett (669930). Lokalt opptak Helserett-ekspert Anne Kjersti Befring er også kritisk til bruken av Snapchat som kanal for dialog med personer som søker helsehjelp. Helsetilsynet svarer: Helsetilsynet skriver dette om.

JUR1550 - Helserett - Universitetet i Osl

Søknadsweb 2.4.12.1-2020-10-21-06:33. Read about our usage of cookies Sykepleier siden 2009 med videreutdanning i helserett. Bakgrunn som sykepleier i spesialisthelsetjenesten ved kirurgisk- onkologisk- og medisinsk avdeling, og i institusjon for personer med demenssykdom i kommunalhelsetjenesten. Var hovedtillitsvalgt for sykepleiere i kommunen i fire år Jeg er vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett. Jeg ble ansatt i NAKU februar 2018. Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Arbeid og aktivitet, kultur og fritid, oppvekst og utdanning, psykisk helse og seksualitet i kunnskapsbanken. Bidra til utviklingsarbeid knyttet til disse fagområdene, samt delta i miljøets faglige arbeid

En videreutdanning som du kan benytte fra dag én. Undervisningen relateres der det er mulig til studentenes egne arbeidsplasser og bedrifter gjennom ulike prosjektoppgaver. Se studier. Logistikk. Styrer vi verdikjeden bedre blir bedriften mer lønnsom Kurs om forståelse og bruk av forskning i folkehelsearbeid (tidligere kalt Forskning på Storo

I faglig ledelse får du en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester Kursleder. Paul Hellandsvik. Kursavgift. 7000,-Fullpensjon på hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer. Antall plasser. 40. Godkjenninger. Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs innen videreutdanning for alle spesialiteter unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin Jobbnorge ID: 144756. Vi har ledig fast stilling som saksbehandler ved Tjenestekontoret. Stillingen er ledig fra 1.1.2018. Om stillingen. Tjenestekontoret holder til i Kirkegt 14 i Moss og behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg i kommunen HALDEN: Sykepleier 80% fast stilling Søsterveien omsorgsbolig Halden kommune: Sykepleier med videreutdanning i saksbehandling og helserett til 80 % fast stilling ved Søsterveien omsorgsbolig. Beskrivelse av arbeidssted: Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted Utdannet sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk, smertelindring & palliasjon, helserett, og ledelse og ressursstyring. Fag- og kompetanseområder: Palliasjon, pårørendearbeid, helserett, dokumentasjon. Gunhild Lersvee

Fagskoleutdanninger eller fagskoler, er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.Fagskoleutdanning er fra 2018 høyere yrkesfaglig utdanning, og har et omfang på et halvt til to studieår. Studentene tas opp på grunnlag av fullført fagbrev, generell studiekompetanse eller realkompetanse Sosialrett, eller emne HVUT8046 Helserett eller emne HVUT8051 Barnevernsrett, slik at det totale antall studiepoeng pr student blir 15. STUDIEMODELLER Videreutdanning i helse-, og sosial-, og barnevernsrett, forvaltning og rettsanvendelse 2016H PRAKSIS Det er ikke praksisstudier i løpet av studiet. LÆRINGSFORME Inger Berit Stene daglig leder distriktskontoringerberit@selvhjelp.notelefon: 467 78 204 postadresse: Løkkeveien 43, 9510 AltaFølg distriktskontoret på Facebook Inger Berit er ansatt som leder for distriktskontoret for Nordland og Troms og Finnmark. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i helserett, administrasjon og folkehelse og har god kunnskap om offentlig forvaltning Videreutdanning Helserett og saksbehandling 2018 - 2018 Grunnleggende saksbehandlingskompetanse ved sentrale rettslige problemstillinger ved utredning, tildeling og bortfall av helse- og omsorgstjenester i hht lov og avtaleverk 21.11.2019 7 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Introduksjon til avansert klinisk sykeplei

Kristin Grindstuen er enhetsleder for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune. Som øverste leder har hun ansvaret for en enhet med ca 300 ansatte innen sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmetjeneste, avdeling for funksjonshemmede og forvaltningskontor. Kristin har videreutdanning innen kommunal saksforvaltning og helserett, og har lang fartstid som saksbehandler og med forvaltning Med Indeed kan du søke på millioner av jobber online for å finne neste steg i din karriere. Med verktøy for jobbsøk, CV, bedriftsanmeldelser og mer, er vi med deg hvert trinn av veien Arbeider som advokat og partner i Advokatfirmaet Bahus AS i Kristiansand. Jeg har omfattende og lang erfaring med rådgivnings- og prosedyreoppdrag for næringsliv og offentlige virksomheter, foreninger og privatpersoner, med særlig vekt på helserett, familie- og arverett, erstatningsrett og forvaltningsrett, samt jordskifte og fast eiendoms rettsforhold

Videreutdanninger i helse- og sosialfa

Videreutdanning i Veiledningspedagogikk, Forvaltning- og helserett. Sertifisert i kroppkunn og sexkunn, høsten 2016. Har arbeidet i boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og dagtilbud. Arbeider nå i Verdal kommune som Veileder og saksbehandler i BPA- tjenesten og Leder i prosjektet «Utviklingshemming og seksuell helse» Jeg er vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett. Jeg ble ansatt i NAKU februar 2018. Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Arbeid og aktivitet, kultur og fritid, oppvekst og utdanning, psykisk helse og seksualitet i kunnskapsbanken Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer (Høgskolen i Oslo og Akershus) Helserett (Høgskolen i Harstad) Folkehelsearbeid (Universitetet i Nordland) Veilederutdanning (Høgskolen i Narvik) Idrett mellomfag (Høgskolen i Bodø) Bachelor i fysioterapi (Høgskolen i Tromsø) Ta kontakt med Hallgeir på telefon: 4135301 Her finner du en oversikt over Kurs for helsepersonell i hele landet. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og mest komplette k

Kathrine Cappelen - USNFra helsepoliti til helserettspedagog | Tidsskrift for Den

Videreutdanning for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og

 1. Stat og kommune må ha tilgang til rette kontaktopplysninger for deg for å kunne sende deg meldinger og dokumenter elektronisk. Denne informasjonen samles i et felles nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister
 2. Master i helseledelse er et erfaringsbasert masterstudium som sikter mot å gi deltakerne solid kunnskap om spesialisthelsetjenestens egenart og stimulere til utvikling av lederkompetanse innenfor feltet organisasjon, økonomi, ledelse og kvalitets- og endringsarbeid
 3. Videreutdanning 30 stp •Bestått videreutdanning ved høgskole eller universitet tilsvarende 30 studiepoeng ut over grunnutdanning som bioingeniør. •Minimum 30 studiepoeng må være relevant for det fagområdet kandidaten søker spesialistgodkjenning for. •En begrunnelse for valg av videreutdanning må følg
 4. Master i helsefag, Master i biomedisin, Veiledningspedagogikk, Master i næringsrettet bioteknologi, Master i molekylærmedisin, Videreutdanning i velferdsteknologi, Molekylær billeddiagnostikk, Nukleærmedisin, Medisinsk bruk av stråling, Biokjemiske og cellebiologiske metoder, Genomisk analyse, Helserett og saksbehandling, mm
 5. Sjustjerna Helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda inviterer til felles fagdag i psykiatri onsdag 11. april. Målgrupper for fagdagen er fagpersonell som jobbar med psykisk helse og meistring i kommunar og helseforetak, samt tilsette ved NAV-kontor i regionen
Styrket pårørendestøtte – hva betyr det i praksis? | Visma

Video: HELSERETT Jusutdannin

 1. Elisabeth Lohne Edvartsen, vernepleier med videreutdanning i helserett, prosjektleder og faglig rådgiver. Kaja Hvitstein-Strøm, sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk, prosjektleder og faglig rådgiver. Therese Midtgaard Jensen Musikkterapeut. Postmottak. Det er etablert et fag- og samarbeidsråd med representanter fra.
 2. Jus Norsk helserett; Økonomi innen helsevesenet; Opptakskriterier. Søker må oppgi hvilken spesialitet en er under utdanning i, hvor mange måneder avtjent av spesialiteten ved kursstart og når en er beregnet ferdig spesialist (måned/år). For å få godkjent kurs må man møte til kursstart første dag og delta i hele kurset. Kurslitteratu
 3. Helserett og saksbehandling, videreutdanning fleksibel modell: 30: SKUT, Senter for kompetanseutvikling Fredrikstad: Les mer! Hverdagsrehabilitering: 15: SKUT, Senter for kompetanseutvikling Andre studiesteder (se utdypende i tekst) Les mer! Idrett, påbyggingsstudium: 30: Avdeling for lærerutdanning Halden: Les mer
 4. g og seksuell helse
 5. ANNE-BIRGITTE ANDERSEN. Spesialområder: - Helserett - Psykisk helsevern - Pasientrettigheter - Erstatningssaker - Arv- og familierett - Barn og foreldre - Forvaltningsrett - Strafferett - Fri rettshjelpssaker E-post: aba@mello.no Tlf: +47 920 65 587 Utdanning: juridisk embetseksamen og videreutdanning innen ledelse. Praksis: Erfaring fra rådgiverstillinger i stat og kommuner, samt.
 6. Videreutdanning Kompetansepakker Lokal kompetanseutvikling Systematisk kvalitetsutvikling Veiledning av nyutdannede Verktøy. Ekstern vurdering Tilstandsrapport Ståstedsanalyser Brukerundersøkelser Utvikle.
 7. Kurset arrangeres nå for 5. gang og har vært veldig populært! Kurskvelder er på følgende datoer: 30. januar, 5. mars, 16. april, 3. september og 5. november.Alle dager fra kl. 16-20, middag fra 1730-1815. Kurset har følgende godkjenninger:Allmennmedisin videreutdanning: Emnekurs: 20 timer i fagområdet geriatri

JUS5550 - Helserett - Universitetet i Osl

 1. Annen videreutdanning. Tannlegestudiet. Hjem Jus og arbeidsliv Jus og arbeidsliv. GDPR Offentlig sektor Privat sektor Kontrakter og avtaler Arbeidsrett helserett og kontraktsrett - kan det gis mer omfattende rådgivning/bistand. I alle saker der det er mulig, forventes det at medlemmene gjør en egeninnsats for å løse det juridiske.
 2. Alice Kjellevold: Dr. juris og professor i helserett ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun arbeider med helse- og sosialrettslige spørsmål, Hun har klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og mange års erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne
 3. Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole
 4. Hei:) Jeg har jobbet som sykepleier i hjemmesykepleien i 2 år. Jeg begynner å lete meg etter nye veier å gå, men innenfor sykepleie yrket. Tenker derfor på å ta mastergrad i enten helsefremmende arbeid eller folkehelsearbeid. Syns jus er spennende så vurderer videreutdanning i helserett på Lillehammer, men dette er bare 30 studiepoeng
 5. Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning (TSE) er basert på fysiske samlinger og nettbasert undervisning. TSE består av flere fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre
 6. Pris: 350,-. heftet, 2015. Sendes innen 3-6 virkedager. Kjøp boken Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene av Kristin Humerfelt, Alice Kjellevold, Anne Norheim, Rita Sommerseth (ISBN 9788245019278) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

helserett - Store norske leksiko

 1. Videreutdanning 30stp, Helserett og saksbehandling. 2013 - 2014. Grunnleggende rettsregler innen helse- og sosialtjenesten. Høgskolen i Hedmark (HH
 2. Anne Kjersti Befring har veiledet et stort antall masterstudenter og underviser i helserett, forvaltningsrett og rettsvitenskapelig metode (statsrett, internasjonal rett og EU-rett). Hun har tatt initiativ til og samarbeidet med flere om to nordiske konferanser om henholdvis big data og persontilpasset medisin, og flere forskningsprosjekter
 3. Eksamensdatoer Nettstudier Våren 2020 (Korona-endringer). Emnekode Emnenavn Vurderingsform Fra Til varighet 6266 . Akademisk lesing og skriving Hjemmeeksamen 25.05.20 kl. 09:00 25.05.20 kl. 14:00 5 Time
 4. Rekrutteringssak Sykepleier med videreutdanning i saksbehandling og helserett Ansvarlig: . Hilde Kristin Stensrø
 5. Trude Hoksrød. Hoksrød er utdanna vernepleier fra høgskolen i Akershus, avd Kongsvinger i 1998. Hun har videreutdanning i målretta miljøarbeid fra Høgskolen i Akershus i 2004, videreutdanning i Helserett fra Høgskolen i Lillehammer i 2008, og et pågående masterstudium i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Lillehammer

Helserett (10 sp) - Folkeuniversitete

Utdannet sykepleier med videreutdanning i coaching, ledelse, helserett og personvern. Lang erfaring som leder i offentlig sektor. Sertifisert PRINCE 2 Practitioner,. Du har videreutdanning innen helserett og god kunnskap innen saksbehandling; annen relevant videreutdanning kan bli vurdert. God realkompetanse i saksbehandling kan kompensere for manglende videreutdanning i helserett. Kjennskap til fagprogrammet Gerica er en fordel; Du kjennetegnes ved. Du er engasjert, positiv og villig til å tenke nytt og. Videreutdanning vil være en fordel Relevante videreutdanninger er f.eks; tverrfaglig samarbeid; boligsosialt arbeid; rus/psykisk helsearbeid; helserett og saksbehandling; Du må ha sertifikat for personbil, klasse B. Personlige egenskaper. du jobber godt, både selvstendig og i team; du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne; du.

 • Nasjonale retningslinjer antibiotika.
 • Hamm vals.
 • Ü30 und immer noch single.
 • Marquant action camera 4k.
 • Modern design bystasjonen.
 • Volvo v60 2019 pris.
 • Östervåla hinderbana adress.
 • Koffeinfri pulverkaffe.
 • Weeb tv.
 • Fordypningsoppgave norsk psykiske lidelser.
 • Ios 11 bild aus video.
 • Islam hviledag.
 • Blodigel.
 • Mary wollstonecraft kjønnsroller.
 • Ralph grieser ehefrau.
 • Eksempel på merkevarebygging.
 • Todesstrafe china geschichte.
 • Mensajes de apoyo a mi seleccion colombia.
 • Norske serier flammedans.
 • Ausflugsziele stuttgart bei schlechtem wetter.
 • Edelsteine schleifen maschine.
 • Vaskehjelp pris pr time.
 • Dan brazilian net worth.
 • Mikroanlegg test 2017.
 • Aspergillose symptome.
 • Steckdosenleiste 10 fach einzeln schaltbar.
 • Skumstriper kryssord.
 • Godt nok synonym.
 • Hund liker ikke barn.
 • Ekeberg dyregård.
 • Dominos minde bergen.
 • A8 disco.
 • Bison masse.
 • Time kyrkje gudsteneste.
 • Opprette twitter konto.
 • Sly cooper movie.
 • Panathenaic stadium.
 • Oz jobbörse greifswald.
 • Geoguessr europe.
 • Underarm muskler.
 • Jazz dance paderborn.