Home

Kan malaria smitte fra menneske til menneske

Malaria symptomer kan ofte forveksles med influensa, noe som er en av grunnene til at mennesker ikke er klar over at de er blitt smittet med en gang. Dette er også grunnen til at du må overvåke tilstanden din de første ti til femten første dagene etter du har kommet hjem fra din reise til et malaria-område Om malaria. Det finnes mer enn 100 ulike typer plasmodier som kan infisere ulike dyrearter. Fem av disse kan infisere mennesker: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae og P. knowlesi.Infeksjon med P. falciparum kalles også malign malaria pga. fare alvorlig sykdom og død.De andre malariaformene kan gi kraftige symptomer, men er ytterst sjelden livstruende Ikke bare virus. Det er ikke bare virus som kan smitte mellom dyr og mennesker. Begrepet zoonoser brukes om infeksjoner med bakterier, virus, orm, sopp, protozoer eller prioner. Protozoer er encellede parasitter slik som Toxoplasma gondii, parasitten som er kjent for å gjøre mus mindre redde for katter. Den kan også smitte fra katter til mennesker

Malaria overføres med myggstikk fra en person til en annen. Knowlesi-malaria rammer særlig visse menneskeaper, men kan smitte mennesker. Malaria kan også overføres med blodoverføring, og i sjeldne tilfeller fra en gravid til hennes foster Parasittene sprer seg i Europa. Noen sykdommer kan smitte fra dyr til mennesker. Dette må du gjøre for å unngå at hunden eller katten din tar med parasitter hjem fra ferie Smitteveier er en fellesbetegnelse for de forskjellige måtene infeksjonssykdommer kan overføres på, både fra menneske til menneske og fra dyr til menneske. Detaljerte kunnskaper om smitteveiene er en forutsetning for effektiv forebyggelse av infeksjonssykdommer. De sykdomsfremkallende organismene kalles smittestoff og kan overføres på en rekke ulike måter Hunder og katter kan ikke smitte mennesker med det nye koronaviruset, men de kan bli smittet av viruset selv fra mennesker, ifølge myndighetene i Hongkong Koronaviruset kan smitte fra mennesker til hunder og katter. Hunder og katter kan ikke smitte mennesker med det nye koronaviruset, men de kan bli smittet av viruset selv fra mennesker, ifølge myndighetene i Hongkong. En kvinne på luftetur med sine hunder i Beijing i slutten av februar

Desinfisering · post@deconx

 1. Mennesket vil mao. ikke kunne skille ut kattespolorm-egg, og det vil derfor ikke kunne smitte fra menneske til menneske.Får vi i oss egg fra kattespolorm, så vil disse kunne klekkes til larver i menneskets tarm, men de utvikler seg som sagt ikke til orm i tarmen. Istedet kan de vandre fra tarmen gjennom organer og kroppsvev til mennesket, f.
 2. Malaria er en infeksjon som overføres til mennesker via myggstikk. Det er svært sjelden at noen dør på grunn av Malaria i Norge. I 2015 beregnet WHO at det var cirka 212 millioner tilfeller av malariasykdom i verden, og cirka 429 000 dødsfall
 3. Pelsmidd kan gå over på mennesker dersom man er i nær kontakt med dyret, men kan ikke etablere seg hos mennesker og smitte fra person til person. Parasitten kan gi kløe og irritasjon i form av små røde flekker (bitt) på armer og ben, samt den øvre delen av kroppen. Særlig barn er utsatt for bitt. Dyr med midd trenger ikke se syke ut
 4. Smitten kan også skje fra småfugl til mennesker hvis for eksempel et barn leker under et fuglebrett. Det er forskjellige faktorer som kan øke risikoen for smitte. - Import av kjæledyr fra utlandet samt reise med kjæledyr til utlandet øker sannsynligheten for at dyrene kan få smittestoffer som kan overføres til mennesker, sier forskerne
 5. Smitte fra dyr til mennesker Disse sykdommene smitter fra dyr til mennesker Nei, du kan ikke smitte katta med influensa, men pass på - en rekke sykdommer kan faktisk smitte mellom dyr og mennesker. HÅNDHYGIENE: Vask alltid hendene og eventuelt ansiktet etter at du har vært i kontakt med et dyr, råder ekspertene
 6. kfarmer i Spania og Nederland har ført til masseavlivninger. Nå forskes det på hvordan dyrene ble smittet, og om de kan smitte mennesker

HUND: En hund blir sjeldent syk av harepest - men den kan overføre smitte fra hare til menneske. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer Inkubasjonstid. Tiden fra et menneske blir smittet til det får symptomer er mellom 1-21 dager, med gjennomsnittlig tid ca 3-5 dager. Symptomer. Symptomer avhenger av måten man blir smittet på Viruset smitter i hovedsak fra menneske til menneske. En smittet person vil kunne skille ut viruspartikler fra luftveiene. Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smitteførende menneske, men det er ikke dokumentert at de på den måten kan smitte mennesker Malaria smitte skjer ved at myggen Anopheles stikker et menneske som allerede har parasitten i blodet. Deretter vil parasittene videreutvikles i myggens tarm og spyttkjertler, og vil da kunne overføres til nye mennesker som ikke har parasitten neste gang den stikker Smitte fra dyr til mennesker kan skje ved direkte kontakt med smittebærende dyr. Men smitte er mer vanlig gjennom maten vi spiser, spesielt kjøtt, egg og melkeprodukter. Frukt og grønnsaker kan bli forurenset av smittestoff som gjødsel eller kloakk

Fra gris kan MRSA-bakteriene smitte tilbake til mennesker. Dette er alvorlig, særlig for utsatte grupper. Derfor har myndighetene og svinenæringen tatt ansvar. Gris fra smittede besetninger blir slaktet og fjøsbygningene saneres. For enkelte bønder har dette kostet blod, svette og tårer - og mye penger - Fugleinfluensaviruset kan være istand til å smitte fra menneske til menneske, heter det fra Verdens Helseorganisasjon. Foreløpig er det ingen rapporter om at viruset har smittet mellom mennesker Indirekte smitte kan også foregå via en såkalt vektor - for eksempel blodsugere som flått og mygg. Vektoren kan få i seg smittestoffet fra dyr, og videreføre det til andre dyr og mennesker. Mange av zoonosene fører ikke til sykdom hos de smittede dyrene, men disse kan likevel fungere som friske bærere av smittestoffene

De specielle MRSA-bakterier fra svin (husdyr-MRSA) kan blive overført fra dyr til mennesker ved direkte kontakt, men smitter sjældent fra menneske til menneske. MRSA CC398 er en type MRSA, som kan smitte fra dyr (hyppigst svin) til mennesker - Det er nå klart at korona kan smitte mellom mink og mennesker. Først og fremst fra mennesker til mink. Men vi har også sett tilfeller fra mink til mennesker. Det sa helse-minister Bjørn Guldvog på en pressekonferanse onsdag. Får man korona-smitte på en minkfarm, må hele besetningen.

Malaria symptomer - smitte og behandlinge

Du trenger ikke bruke lusekammen på barna hvis familiens firbente venn har pelsen full av lus. Hunder har sin egen lusevariant, men den går ikke over på mennesker RABIES-SMITTET: På Førde sentralsykehus ligger en pasient som har fått påvist Rabies-smitte. Foto: Helse Førde Vis mer Rabies-smittet i Førde. Slik er sykdommen I dag ble det kjent at en.

Det er bekymringsfullt at mennesker og mink kan smitte hverandre med koronavirus, mener helsedirektør Bjørn Guldvog. - Det er nå klart at koronasmitte går mellom mink og mennesker, først og fremst fra mennesker til mink, men vi har også sett enkelte tilfeller fra mink til mennesker, slo han fast på regjeringens koronapressekonferanse onsdag ettermiddag Kan RABIES smitte fra menneske til menneske? I så fall, hvordan overføres smitten? Må man leve i isolat på sykehus dersom man er rabiessmittet Coronaviruset kan smitte fra mennesker til hunder og katter NTB. 05.03.2020. Brasil har passert 150.000 koronadødsfall. Ulovlig kongekrabbefiske i Porsangerfjorden etterforske Norsk robot fjerner MRSA og anna smitte fra rom og utstyr. Norsk robotteknologi fjerner bakterier, virus og sporer fra rom og utstyr Malaria er en infeksjonssykdom som skyldes parasitter som kalles plasmodier og som overføres ved myggbitt.Malaria er utbredt over store deler av den tropiske verden, men Afrika står for de fleste tilfellene. I 2016 var det på verdensbasis 216 millioner som fikk sykdommen. Ubehandlet kan den som er smittet utvikle komplikasjoner og dø. I 2016 døde 445 000 mennesker av malaria

Malaria skyldes en liten parasitt. En parasitt er en bitte liten organisme som kan overføres til mennesker via myggstikk fra malariamygg. Ubehandlet malaria kan gjøre deg alvorlig syk. Symptombilde. Dersom du får malaria, kan det kjennes ut som om du har influensa. Det vanligste symptomet er feber Vi må regne med at det finnes flere virus blant ville dyr som enda ikke har smittet mennesker, men som kan gjøre det, sier norske eksperter Sykdomsforløp. Sykdomsforløpet kan variere mye fra person til person. Foreløpig ser det ut til at de typiske forløpene er: Mildt forløp (dette gjelder for de aller fleste syke, om lag åtte av ti): Symptomene går over i løpet av én til to uker, og det er sjelden behov for behandling i helsetjenesten

Angola: 158 døde af gul feber | Udland | DR

Malaria - FH

Kan smitte fra mink til mennesker. Mennesker og mink kan smitte hverandre med korona-virus. Det bekymrer helse-direktør Bjørn Guldvog.. Les mer på Klartale. Det bekrefter en gruppe tyske forskere som sier viruset lett kan smitte til mennesker. P4 - 16 okt. 20 kl. 10:3 Sykdommen kan smitte til mennesker, Vi ser vanligvis flest tilfeller i høstperioden, sier seniorrådgiver Emily MacDonald Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved FHI Malaria er mulig å forebygge og kan enkelt behandles om man får helsehjelp i tide. Likevel dør over 400.000 mennesker av sykdommen hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon. Flere enn 200 millioner smittes

Smitte fra dyr til mennesker kan også bli opphavet til den

 1. Hunder og katter kan ikke smitte mennesker med det nye koronaviruset, men de kan selv bli smittet av viruset fra mennesker, ifølge myndighetene i Hongkong. Mattilsynet i Hongkong har kommet fram til denne konklusjonen etter at en hund som satt i karantene, testet svakt positivt for viruset på ulike prøver tatt de to siste dagene av februar, samt 2. mars
 2. Malaria finnes ikke i Norge, men hvert år kommer ca. 100 mennesker hjem med malaria fra utlandet. Det er derfor viktig å forebygge malaria hos reisende til og fra tropene. Hva skyldes malaria? Malariaparasitten, Plasmodium, er en liten encellet organisme, som lever som parasitt i mennesker og en bestemt myggeart (Anopheles)
 3. Smitte til menneske er svært sjeldan og skjer berre ved nærkontakt med sjuke eller døde fuglar. Fugleinfluensa har spreidd seg til land i Asia, Afrika og Europa. Viruset har så langt ikkje utvikla evna til å smitte lett mellom menneske. Dersom det skjer kan vi få ein alvorleg global epidemi
 4. Dyr som er infiserte av skabbmidd kan forårsake at skabbmidden, når den får mulighet for det, prøvesmaker på huden til det menneske som dyret er i kontakt med. Skabbmidden kan ikke etablere seg på mennesket og sykdommen pseudoskabb forsvinner kort tid etter at det egentlige vertsdyr er blitt behandlet for sine midd eller når kontakten med dyret opphører

- Koronaviruset fikk en endring som gjorde det mulig å smitte fra dyr til mennesker, og deretter endret det seg antakelig litt til slik at det kunne smitte fra menneske til menneske. For virus er det lurt å få mennesket som vert. Mennesket er sosiale dyr og reiser jorden rundt Fugleinfluensa er imidlertid ikke noen effektiv zoonose, altså en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker. Det finnes flere zoonoser som smitter mye enklere fra fugl til menneske. Ornitose kan gi mennesker atypisk pneumoni etter inhalasjon av Chlamydia psittaci-bakterien utskilt av syke fugler

Hva kan jeg gjøre for å forhindre at jeg får bakterier og annen smitte fra mitt kjæledyr? Uansett situasjon, er det alltid en god idé å ha god håndhygiene rundt kjæledyr. Unngå å la kjæledyret slikke deg i ansiktet, og vask hendene regelmessig med såpe. Noen bakterier og parasitter kan smitte fra hund til menneske (og omvendt) Gjennom sitt doktorgradsarbeid har John James Debenham ved NMBU Veterinærhøgskolen vist at enkelte parasitter fra ville dyr kan smitte til mennesker Lungebetennelse er ikke smittsomt vanligvis, men det finnes en spesiell variant som er smittsom fra menneske til menneske. Har aldri hørt at katt kan smitte mennesker eller omvendt

Hei! Jeg lurte litt på smitte fra katt til menneske. Hva slags sykdommer kan man få fra en katt? Er det farlige sykdommer? Noen om vet? Vi har en katt her som har kommet til oss for to-tre år siden, vi vet ikke hvor han kommer fra eller hvor gammel han er. Han er en ute katt, så han får mat ute,. Smitte fra mennesker til dyr En vanlig forkjølelse eller omgangssyke kan ikke smitte over til dyr. Eksempel på sykdommer som kan overføres fra mennesker til dyr er: Tuberkulose; Metillicinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) - også kalt gule stafylokokker; Begrenset antall sykdommer Kom til å tenke på dette. Nå høres jeg helt sikkert skikkelig dum ut, men spør likevel. Hvis et menneske er forjølet eller har influensa eller streptokokker i halsen eller halsbetennelse eller noe og hunden får i seg bakteriene eller viruset, kan den smittes da? Eller er alle virus og bakterier f.. Nytt lungevirus i Kina kan smitte mellom mennesker. Et nytt virus som kan føre til alvorlig lungesykdom, smitter mellom mennesker, bekrefter kinesiske myndigheter. WHO kaller inn til krisemøte. men at «noe begrenset overføring fra menneske til menneske forekommer ved nærkontakt» Mange er bekymret for dyrene sine og hvorvidt vi mennesker kan smitte dem med koronavirus - og vice versa. Her får du noen gode råd. Sykdommen covid-19 som spres gjennom koronavirus (coronavirus, også kalt Sars-CoV-2) er i all hovedsak en sykdom mellom mennesker, ikke dyr

Malaria - Felleskataloge

Parasittene sprer seg i Europa

I Norge har imidlertid forekomsten av infeksjoner hos menneske forårsaket av MRSA økt de siste årene, og bare fra 2012 til 2013 var økningen 15 prosent på landsbasis, og hele 32 prosent i Oslo. Selv om vi har spesifikke humane og dyre-assosierte stammer av bakterien kan MRSA krysse artsbarrierene og smitte enkelt mellom mennesker og dyr Det foreligger rapporter om sporadiske tilfeller av smitte med influensa A-virus direkte fra gris til menneske. Det er imidlertid kun få rapporter om at svineinfluensavirus i slike tilfeller har spredt seg videre fra menneske til menneske Du kan ha normal kontakt med kjæledyret ditt selv om du er mulig smittet av COVID-19. Denne typen coronavirus har foreløpig ikke smittet hunder eller katter. Husk derimot på at kjæledyret ditt kan fungere som en transportør av virus og smitte andre mennesker. Smitte fra at syke mennesker hoster og nyser kan sette seg i pelsen Flere nasjonale og internasjonale forskere frykter at et mutert afrikansk svinepestvirus (ASFV), også kalt «Svine-Ebola», kan smitte over på mennesker. - I dag finnes det ingen vaksine mot pesten som spres med villsvin, angriper og dreper svinebesetninger i Afrika, Asia og deler av Europa. Vi må ta våre forholdsregler for å unngå human smitte, sier dr. med i medisinsk mikrobiell.

smitteveier - Store medisinske leksiko

Til sammen er det 6 til 7 harer som er blitt smittet i Norge. Kan smitte via kjæledyr. Både mennesker og hunder kan bli smittet, og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker. For mennesker er den viktigste smittekilden lokale drikkevannskilder - brønnvann som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smittede smågnagere Smitte direkte fra hund til hund forekommer også. Det er derfor viktig å holde smittede hunder borte fra andre hunder i en periode. I tillegg er det viktig å behandle alle hunder som har hatt kontakt med den smittede hunden. Hva med smitte til mennesker? Ved tett kontakt med smittede dyr kan mennesker få reveskabb Eneste måten rabies kan smitte fra menneske til menneske på, selv om det er svært sjelden, er via transplantasjon. Viruset kan ikke smitte på den måten du beskriver siden det dør av uttørring, pH-endringer og sollys umiddelbart. Det har aldri skjedd at et menneske har blitt smittet av et annet menneske med rabies på denne måten Malaria (av italiensk: mala aria, «dårlig luft»), også kalt sumpfeber, koldfeber eller kaldfeber på norsk, er en infeksjonssykdom, forårsaket av parasittiske sporedyr i slekten Plasmodium, som kan overføres til mennesker og dyr av malariamyggen.. I 2013 forårsaket malaria rundt 200 millioner sykdomstilfeller og omtrent 584 000 dødsfall for mennesker på verdensbasis

Coronaviruset kan smitte fra mennesker til hunder og katte

Mennesker kan bli smittet ved å spise rått eller utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt eller fisk. Eksempler på parasitter som kan smitte på denne måten er bendelmark, Toxoplasma og trikiner i kjøtt, samt kveis ( Anisakis/Pseudoterranov a) i fisk Hunder og katter kan ikke smitte mennesker med det nye koronaviruset, men de kan bli smittet av viruset selv fra mennesker, ifølge myndighetene i Hongkong. Mattilsynet i Hongkong har kommet fram til denne konklusjonen etter at en hund som satt i karantene, testet svakt positivt for viruset på ulik Fra korona-smitte til symptomer går det gjennomsnittlig fem dager Det går i gjennomsnitt fem dager fra en person blir smittet av korona-viruset til symptomene merkes, ifølge en ny studie Vann kan bli forurenset av urin og avføring fra dyr og mennesker og dermed overføre mange sykdomsfremkallende bakterier og virus. Smitteveier. Sykdomsfremkallende mikroorganismer kan både komme fra oss selv eller en ytre kilde. Smitte overført fra oss sel Fredag ettermiddag kom beskjeden fra Veterinærinstituttet i Oslo: Fem grisebesetninger på Jæren har fått påvist antibiotikaresistent LA-MRSA-smitte, varianten som kan smitte mennesker. Nedslakting av dyrene starter til uken

Koronaviruset kan smitte fra mennesker til hunder og

Smitte fra dyr til mennesker kan også bli opphavet til den neste store epidemien. forskning.no. 12.04.2020. Elise Kjørstad journalist. Vi må regne med at det finnes flere virus blant ville dyr som enda ikke har smittet mennesker, men som kan gjøre det, sier norske eksperter Dansk forskning: Mink kan smitte mennesker med korona Etter flere utbrudd på minkfarmer i Nordjylland i Danmark, tror forskerne at minken kan smitte mennesker med korona. Mattilsynet mener det ikke er grunn til å tro av kjæledyr kan smitte mennesker Mor-barn-smitte . Smitten overføres fra moren gjennom blodet eller morsmelken til barnet før eller etter fødsel. Eksempel på slik smitte kan være hiv, røde hunder og toksoplasmose. Smitte fra tarm til munn . Når smittestoffer overføres fra tarmen til munnen, gjerne via hendene, kaller vi det fekal-oral smitte

Smitte kan skje ved forureining av næringsmiddel med avføring frå dyr eller menneske, via jord, vatn eller andre kjelder. Sjukdom som smitter gjennom mat er eit aukande helseproblem i vår del av verda. Slik smitte kan vere bakteriar, bakterielle toksinar (gifter), virus, parasittar og prioner, og føre til sjukdom Det er ikke bare mennesker som kan få diabetes. Valtrex (aciclovir), slik som for mennesker smittet av Herpes simplex virus. Smitten kan også forekomme via mennesker og gjenstander som har. De to førstnevnte har vist seg å kunne smitte over til mennesker, og det. Selv om vi kaller det katteinfluensa er dette egentlig ikke et «vanlig Coronaviruset kan smitte fra mennesker til hunder og katte . KAN BLI SMITTET: Både hunder og katter kan bli smittet av viruset, men det er ikke bevist at de kan bli syke eller smitte mennesker. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix Vis mer 5. mars 2020 kl. 17. WHO har onsdag indkaldt til hastemøde om situationen. Samtidig har de kinesiske myndigheder rapporteret, at den nye virus godt kan smitte fra menneske til menneske ved tæt kontakt med de smittede Bendelorm kan smitte til mennesker, Jeg har aldri hørt at bendelorm smitter fra katt til menneske. Som det står i en artikkel på internett . bendelorm hos mennesker fra katter - helsenet . Zoonose - smitte fra dyr til menneske Giardiasis hos mennesker 11 Giardia og innvollsorm hos hund og katt Hos hund og katt kan flere bendelorm-arter forekom

Lommelegen - Kan kattespolorm smitte til menneske

Forskere har funnet et virus som kan smitte direkte fra rotter til mennesker. Illustrasjonsfoto: Chanawat Phadwichit via Colourbox Forskere har funnet rotte-hepatitt hos mennesker Kan kun smitte samme arter Ifølge Anette Spohr, så har både hunde, katte og mange andre dyr deres egen artsspecifikke coronavirus. Den virus har dog ikke noget med den nye covid-19, som rammer mennesker, at gøre

Malaria - råd - NHI

Fugleinfluensa er en dyresykdom som skyldes et mutert virus hos dyr, og som i mange tilfeller fører til døden. I sin opprinnelige form har den først og fremst rammet høns og ender.Et par mutasjoner er zoonoser, som muliggjør smitteoverføring fra dyr til mennesker. I 2005 var det internasjonal redsel for at virusvarianten H5N1 kunne mutere videre på en slik måte at smitteoverføring fra. Kan smitte fra mennesker til hunder og katter Foto: Ng Han Guan. Nyheter. Publisert: 05 mars 2020 17:58 Sist oppdatert: 05 mars 2020 17:58. NTB; Mobil: 74 83 95 00; E-post: redaksjonen@bladet.no Hunder og katter kan ikke smitte mennesker med det nye koronaviruset.

Video: Smitte fra dyr - forekomst og risiko - FH

Disse sykdommene smitter fra dyr til mennesker ABC Nyhete

Klør så innmari i ræva etter at jeg oppdaget at katten har mark :S Jeg er livredd for få det. Kanskje det bare er innbilning? Anonym poster. Feline skabb kan påvirke noen katt i alle aldre, rase eller kjønn. Det er smittsom, og er oftest funnet i utendørs katter. Katter kan smitte mennesker med midd. Symptomer . Infiserte mennesker vil merke bare en mild kløe i huden. Feline skabb bør mistenkes hvis katter til stede i hjemmet utstillings skrape atferd og / eller hårtap Går vi noen skritt opp fra rundormen på den evolusjonære stigen, til bananfluen, har ingen klart mer enn 50 prosents livsforlengelse, ifølge Campisi. Hos mus er rekorden 20-30 prosent. Og selv om man kan få inntrykk av det motsatte i nyhetssaker om revolusjonerende dyreforsøk, er det langt fra mus til menneske

Smitte fra dyr til mennesker - Sykdomme

Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Frykten er at viruset smitter raskere enn først antatt. 218 påviste tilfeller var registrert i Kina mandag. Det er en tredobling fra søndag. Tre av pasientene er døde WHO kaller inn til krisemøte. Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Frykten er at viruset smitter raskere enn først antatt. 218 påviste tilfeller var registrert i Kina mandag. Det er en tredobling fra. Hunder og katter kan ikke smitte mennesker med det nye koronaviruset, men de kan bli smittet av viruset selv fra mennesker, ifølge myndighetene i Hongkong. Mattilsynet i Hongkong har kommet fram til denne konklusjonen etter at en hund som satt i karantene, testet svakt positivt for viruset på ulike prøver tatt de to siste dagene av februar, samt 2. mars Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Frykten er at viruset smitter raskere enn først antatt. 218 påviste tilfeller var registrert i Kina mandag. Det er en tredobling fra søndag. Fire av pasientene er døde

 • Falkland islands war.
 • What is imax camera.
 • Brødboks kremmerhuset.
 • Derma roller.
 • Winnenden hubschrauber heute.
 • Arbeidsledighet tyskland.
 • Glassmaleri vindu.
 • Gravid 31 5.
 • Hallhuber butikk i norge.
 • Bergische wirtschaft zeitung.
 • How does a computer store floating point numbers.
 • Rom og cola.
 • Assonance example.
 • Leddsetninger tysk oppgaver.
 • Anleggsmaskinførerkurs.
 • Svart avføring gravid.
 • Jotun lady snedråpe.
 • Iss kantine trondheim.
 • Play texas holdem offline free.
 • 3d printer selges.
 • Hovdentour resultater 2016.
 • Bolig i spania selvangivelse.
 • Lebenserwartung bei lymphom hund.
 • Pokémon generation 7.
 • Ikea skapbelysning.
 • Votering definisjon.
 • Posten ekspress utland.
 • Party alm hartberg fotos.
 • Historias engarzadas en vivo.
 • Aspergillose symptome.
 • Agentur für arbeit bad hersfeld fulda fulda.
 • Go kart hjelm barn.
 • Impossible remix piano.
 • Mekonomen skien.
 • Kverneland bil nyborg.
 • Vg pent.no app.
 • Tanzschule schöneweide.
 • Maria montazami blogg.
 • Der blutige pfad gottes originaltitel.
 • Bijenkorf schoenen heren.
 • Induksjon kjeler ikea.