Home

Rutil engebøfjellet

I likhet med andre rutilforekomster i Vest-Norge, og i motsetning til en rekke andre rutilforekomster i verden, er rutilen fra Engebøfjellet praktisk talt fri for det radioaktive grunnstoffet Uran. 15000 m kjerneboringer har påvist kjente ressurser på 400 millioner tonn med god rutilførende eklogitt med et snittinnhold på ca 3,5 % rutil Eklogitt og rutil i Engebøfjellet Engebøfjellet i Naustdal kommune er den største, kjente rutilforekomsten her i landet. Det er beregnet at Engebøfjellet inneholder til sammen 250 millioner tonn rutilmalm, noe som gir grunnlag for å drive forekomsten i inntil 50 år, gitt at Miljøverndepartementet gir tillatelse til å slippe avgangsmasser til bunnen av Førdefjorden

Engebøfjellet rutilforekomst Norges geologiske undersøkels

Denne fjorden skal fylles av støv - nyheter - Dagbladet.no...Dersom Nordic Mining får lov til å utvinne rutil i Engebøfjellet. Havforsker frykter en miljøkatastrofe.En skogkledd bergknaus i den stille fjordbygda Vevring skjuler en ressurs som kan forandre bygda og fjorden for alltid. Her finnes en av verdens største forekomster av rutil — mineralet som blan Nordic Mining ASA - Engebø Rutil- og Granatprosjekt, Naustdal I Sunnfjord, Sogn Og Fjordane, Norway. 973 likes. En side for Nordic Rutile AS, datterselskap av Nordic Mining ASA. Her vil det legges.. Rutil i Norge. Det har vært utvinning av rutil flere steder i Norge, blant annet i Kragerø.. Rutil blir også framstilt fra ilmenitt, FeTiO 3, som utvinnes ved Titania i Sokndal i Rogaland. Ilmenitten blir smelta til rutil og jern ved ilmenittverket i Tyssedal og foredla til rutilpulver ved Kronos Titan i Fredrikstad.. Norges største rutilforekomst finnes i Engebøfjellet i Førdefjorden Rutil, mineral som består av titandioksid. Mineralet inneholder vanligvis et par prosent jern og har da oftest en rød eller brun farge. Rent titandioksid er hvitt. Rutil har stor hardhet, høy densitet, submetallisk diamantglans og høy lysbrytning. Nettverklignende tvillingdannelser av nålformede krystaller kalles sagenitt. Rutilnåler finnes ofte innesluttet i kvarts (rutilkvarts.

Nordic Rutile søker om å erstatte kjemikaliene i tillatelse til gruvedrift i Engebøfjellet. Tillatelsen ble gitt av Klima- og miljødepartementet 5. juni 2015. Søknad om endring av vilkår om bruk av prosesskjemikalier er datert 10. juni 2020, med tillegg innsendt 23. og 24. juni 2020. Søknad med vedlegg ligger nederst på denne siden Nordic Rutile - Engebøfjellet Norge kan bli titanlandet i Europa - nå starter arbeidet med den omstridte og unike gruva. Engebøfjellet er en mineralogisk gigant og kan gjøre Norge til titanlandet i Europa med sin svært rike forekomst av bergarten eklogitt med høyt innhold av titanoksid og enda høyere innhold av verdifull granat Nordic Mining ASA ønsker å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Rutil blir brukt som hvitt fargestoff i en rekke produkter som maling, kosmetikk, medisin og næringsmidler. Rutil er også viktig som råstoff i produksjonen av titanmetall. Uttaket av rutil skal skje ved dagdrift i ca 15 år og ved underjordisk drift i.

Nordic Mining ASA - Engebø Rutil- og Granatprosjekt, Naustdal I Sunnfjord, Sogn Og Fjordane, Norway. 979 liker dette. En side for Nordic Rutile AS, datterselskap av Nordic Mining ASA. Her vil det.. Engebøfjellet har blant verdas største førekomstar av minerala rutil og granat, som selskapet ønskjer å starte utvinning av alt frå 2019 Rutil blir også framstilt frå ilmenitt, FeTiO3, som blir utvunne ved Titania i Sokndal i Rogaland. Ilmenitten blir smelta til rutil og jern ved ilmenittverket i Tyssedal og foredla til rutilpulver ved Kronos Titan i Fredrikstad. Den største kjente rutilførekomsten i Noreg finst i Engebøfjellet i Førdefjorden

Nordic Mining ASA - Engebø Rutil- og Granatprosjekt, Naustdal I Sunnfjord, Sogn Og Fjordane, Norway. 946 likes. En side for Nordic Rutile AS, datterselskap av Nordic Mining ASA. Her vil det legges.. Utvinning av rutil i Engebøfjellet ved Førdefjorden. Publisert 27.09.2009. Høringsinnspill frå Norges Naturvernforbund om Nordic Mining sitt forslag til reguleringsplan for utvinning av rutil i Engebøfjellet, med tilhørende dumping av avgangsmasse i Førdefjorden og gråberg bak Engebøfjellet

Geo365 | Fra prosjekt til langsiktig eksportindustri

Det planlagte prosjektet omhandler utvinning og oppredning av rutil (titandioksid) fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Søknaden har vært på bred høring. Bedriften ble i brev av 13. mars 2013 bedt om tilleggsinformasjon som har vært viktig i vurderingen av utslippstillatelsen The realization of the Engebø project will establish Nordic Mining as a long term supplier of high grade rutile and garnet products. Read more. Keliber Lithium. Keliber Oy in Finland (Nordic Mining holds 18.5% of the shares) targets to be the first European producer of high-grade lithium hydroxide for the fast-growing battery industry titanrik eklogitt i dagbrudd og under jord på Engebøfjellet for produksjon av mineralkonsentrater av rutil og granat. Driftsplanen er nærmere vurdert i kap. 6. 3. Vilkår Driftskonsesjon etter mineralloven § 43 gis med følgende vilkår: 1. Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF I Naustdal som ligger vest for Førde, har samme Nordic Mining planer om uttak av mineralet rutil fra Engebøfjellet. - Vi har fått positivt vedtak fra både Askvoll og Naustdal kommune som blir berørt. Utvinningen av rutil danner utgangspunkt for titandioksid o

Eklogitt og rutil i Engebøfjellet - Geo36

Rutil er også et råstoff for titanmetall som blant annet utnyttes som medisinsk metall for reservedeler til kroppen. Engebøfjellet har store forekomster av rutil. Det skal også utvinnes granat i Engebøfjellet. Granat brukes til sandblåsing og vannjetskjæring. Nordic Mining, gjennom datterselskapet Nordic Rutile, står bak gruveplanene • Rutil er et mineral kjemisk sammensatt av titan og oksygen. • Norges største forekomst, og en av verdens viktigste, finnes i Engebøfjellet i Førdefjorden i Sogn og Fjordane fylke

Engebøfjellet - Store norske leksiko

 1. Mineralforekomsten i Engebøfjellet er godt kjent blant de fleste som jobber innen gruvenæringen. Først og fremst fordi geologene har påvist en nærmest unik forekomst av rutil og granat (GEO 03/2016: «Borer etter mer kunnskap»), men også pga. masse «støy» relatert til planene om å deponere avgangsmasser i Førdefjorden
 2. for rutil Rutilførekomsten på Engebøfjellet er ein av største kjente førekomst i fast fjell i verda. Med planlagt produksjonsnivå vil gruvedrifta produsere rutil tilsvarande 20 % av verdsmarknaden. Frå rutil i Naustdal kan det bli det produsert høg­ kvalitets rutil. Råstoffet skal nyttast til produksjon av miljøvennleg pigment ti
 3. I Engebøfjellet finnes en av verdens største forekomster av rutil, som i tillegg inneholder granat. Prisene på verdensmarkedet er gunstige, og dette betyr store penger.Det er trolig nok rutil til å drive gruvevirksomhet her i 50 år. Rutilen fra Engebøfjellet er også praktisk talt fri for det radioaktive grunnstoffet uran
 4. eraler - og ny kunst. Et større funn av
 5. ar for konsekvensutredning, Førde 24. - 27. september 200
 6. Engebøfjellet er et 300 meter høyt fjell som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. 4 relasjoner: Førdefjorden , Naustdal , Nordic Mining , Rutil . Førdefjorde
 7. eralet rutil, som brukes til blant annet titan og til hvitfarge i maling og tannkrem. Det spesielle med Førdefjorden er at den er en nasjonal.

Rutil ble først oppdaget i tunnelen som ble bygget gjennom Engebøfjellet i 1974, og fjellet har siden vært i fokus som en stor rutilforekomst. Det siste året har det også stått fram som en potensielt veldig viktig granatforekomst. Engebøfjellets geologiske historie er lang og kompleks Nordic Rutile søker om å erstatte kjemikaliene i tillatelse til gruvedrift i Engebøfjellet. Tillatelsen ble gitt av Klima- og miljødepartementet 5. juni 2015. Søknad om endring av vilkår om bruk av prosesskjemikalier er datert 10. juni 2020, med tillegg innsendt 23. og 24. juni 2020.Søknad med vedlegg ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2016/9641.Eventuelle. Gruvekonflikten i Førdefjorden, konflikt om gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Gruveselskapet Nordic Mining ASA fikk i 2016 klarsignal fra regjeringen til å starte utvinning av rutil (titandioksid) fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Selskapet fikk samtidig tillatelse til å deponere masser fra driften i ytre del av Førdefjorden

Engebøsaka / Førdefjorden: Nordic Mining ASA har søkt om løyve til uttak av mineralet rutil i ope dagbrot i Engebøfjellet/ Vevring. Rutil utgjer berre 3-5 %, resten av fjellet vert knust og det er søkt om å få dumpe dette som fleire hundre millionar tonn kjemikalieblanda gruveavfall i Førdefjorden. Dette tilsvarer 11 tonn pr. minutt, 24 timer i døgnet i 50 år Engebøfjellet har en av verdens største forekomster av rutil. Det anslåes at 380 millioner tonn malm eller 15 millioner tonn ren rutil finnes i fjellet. - Etterspørsel etter rutil er stor. I mange av bruksområdene vil man slite for å finne gode erstatninger for titan, sier Rolf Arne Kleiv En fantastisk dag på Engebøfjellet.Dette var etterlengta etter store mengder nedbør den siste veka. Arbeidet her oppe har tatt litt meir tid en forventa på grunn av vanskelige forhold, men no er boring og sprenging ferdig og nedkøyring av prøvematerialet er godt i gang Nordic Rutile - Noen viktige dokumenter 16.05.2015 16:00 Noen gjeldende dokumenter: Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet UTKAST ENDELIG Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse) UTKAST ENDELIG Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i..

(«Nordic Rutile» eller «Selskapet»), utvinningsrettigheter for rutil på Engebø i Naustdal kommune og søker om driftskonsesjon i henhold til mineralloven §43. Formålet er produksjon av rutil- og granatprodukter fra eklogittressursen i Engebøfjellet. Området er regulert i reguleringsplan som ble endelig godkjent i april 2015 Høringsinnspill om utvinning av rutil i Engebøfjellet. Publisert 27.09.2009. Naturkartleggingen har dokumentert betydelige naturverdier i fjord og vassdrag, blant annet gode leveområder for rødlistede arter. Vi vil på det sterkeste fraråde inngrep i disse områdene,. Nordic Rutile AS skal ta ut rutil og granat fra Engebøfjellet i Sunnfjord. Det er lagt opp til årlige utslipp av flere millioner tonn avgangsmasser, i tillegg til prosesskjemikalier, i Førdefjorden. Prosjektet er en av de mest kontroversielle forurensningssakene i nyere tid i Norge The Engebøfjellet eclogite, located in Naustdal, Norway, contain quartz veins with large rutile (TiO2) phenocrystals. Trace element composition of rutile deposited in veins and in the eclogite matrix was analysed with the use of LA-ICP-MS

Abstract. The Engebøfjellet eclogite, located in Naustdal, Norway, contain quartz veins with large rutile (TiO2) phenocrystals. Trace element composition of rutile deposited in veins and in the eclogite matrix was analysed with the use of LA-ICP-MS Faktaark fra industrimineraldatabasen: Navn på forekomstområde : Engebøfjellet

Nordic Mining planlegger å starte gruvedrift for å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Trafikken på den smale riksveg 611 på nordsiden av Førdefjorden vil ikke få et slikt omfang at det får direkte miljømessige konsekvenser med hensyn på støy og forurensninger Nordic Mining fikk i 2006 rettighetene til rutilforekomstene i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, men det var først i 2015 at regjeringen ga grønt lys til å utvinne ressursene. Selskapet har også funnet store forekomster av mineralet granat i fjellet Nordic Rutile, som er eid av Nordic Mining, har søkt om å bruke flotasjonskjemikaliet SIBX til utvinning av Rutil fra Engebøfjellet ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Det vil medføre utslipp av det giftige kjemikaliet til sjøen. Gruveselskapet Nussir har planer om å bruke det samme kjemikaliet med utslipp til Repparfjorden i Finnmark Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Det er fortsatt ikke gitt grønt lys for utvinning av rutil i Engebøfjellet

Ubehandlet øverst og nederst der Kleppes bildebehandlingsprogram har fått rutil og granat til å lyse opp i sterke farger. Rutil i blått og granat i rødt. Klikk for større bilde. Illustrasjon: Steinar Kleppe - Programmet skrev jeg i MATLAB, og kort fortalt får det rutil og granat til å lyse opp i henholdsvis blått og rødt rutil og granat i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sunnfjord. Mineralbruddet har vært under utredning i noen år, og det finnes et rikt tilfang av utredninger og analyser. I henhold til plan- og bygningsloven la tiltakshaver Nordic Mining AS fram forslag til Reguleringsplan me Nordic Mining asa søkte i 2008 om tillatelse etter forurensningsloven til utvinning og oppredning av rutil (titandioksid) fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Etter anbefaling fra Miljødirektoratet ga Klima- og miljødepartementet i 2015 datterselskapet Nordic Rutile as tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet og deponering i Førdefjorden, etter forurensningsloven

Rutil er et mineral som er kjemisk sammensatt av titan og oksygen. Det brukes til å fremstille ren titanoksid, TiO2, som er et hvitt pulver. Titanoksid blir brukt som fargepigment i alt fra maling til iskrem, og fremstilling av elektroder til sveiseapparater. Det har blitt utvunnet rutil flere steder i Norge, deriblant i Kragerø Da reguleringsplanen og utslippstillatelsen ble gitt, var hovedfokus rutil. Men siden har granatbiten blitt en svært sentral del av prosjektet. Målt etter volum er det mange ganger så mye granat som rutil i Engebøfjellet, og i henhold til Nordic Minings egne beregninger overstiger også verdien av granaten verdien av rutilen Based on image processing of thin-sections of rutile-ore-type eclogite, the garnet content generally varies from 25 to 40 wt.%, with an estimated average of 33 wt.%. In representative rutile-ore-type eclogite the garnet grain-size is commonly in the range 100 to 250 microns (0.1-0.25 mm) and smaller, but larger garnet grains in the range 300-400 microns seem to occur fairly frequently I Engebøfjellet i Naustdal kommune finner vi en av verdens største forekomster av titanmineralet rutil som brukes i pigment- og metallproduksjon, samt store mengder av granat som primært brukes til slipe- og skjæreformål i industrien. Begge industrimineralene er sterkt etterspurt i Europa og ellers i verden

utvinning av rutil i Engebøfjellet Bellona anbefaler at Nordic Mining ASA ikke får tillatelse til det omsøkte utslippet i forbindelse med gruvedrift i Engebøfjellet. Basert på blant annet Havforskningsinstituttets beregninger anser vi det som sannsynlig at influensområdet for finfraksjonen i utslippet vil bl Rutil og Engebøfjellet · Se mer » Fargestoff. Moderne, syntetiske fargestoffer gir et nærmest ubegrenset antall farger spelsaugarn Fargestoff eller pigment er stoffer som reflekterer synlig lys og som finnes naturlig i planter og dyr. Ny!!: Rutil og Fargestoff · Se mer » Førdefjorde

Geo365 | Sjelden mulighet for rutil - Geo365Førdefjord - YouTubeFull strid mellom gruveselskapene Nordic Mining og Arctic

rutil (titandioksid) fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Søknaden ble revidert 10. juni 2009. Virksomheten skal basere seg på uttak og videre prosessering av eklogitt-malmfra Engebøfjellet.Rutilforekomsten på Engebøfjellet representerer en av de største kjente konsentrasjonene av rutil i fast fjell, og med planlag Dersom Nordic Mining får lov til å utvinne rutil i Engebøfjellet. Havforsker frykter en miljøkatastrofe. En skogkledd bergknaus i den stille fjordbygda Vevring skjuler en ressurs som kan forandre bygda og fjorden for alltid. Her finnes en av verdens største forekomster av rutil — mineralet som blan Nordic Mining har fått tillatelse til sjødeponi i Førdefjorden knyttet til den planlagte gruvedriften i Engebøfjellet for å utvinne mineralene rutil og granat. Rutil er et mineral som består av titan og oksygen og er utgangspunkt for produksjon av titandioksid som brukes som hvitt fargepigment blant annet til maling, mens industrimineralet granat kan erstatte kvartssand til sandblåsing. Forekomsten av titanmineralet rutil i Engebøfjellet er beregnet til omkring 250 millioner tonn rutilmalm. Forekomsten er den største i Norge og en av de største i verden, tilsvarende 20 prosent.

Mineralressurser i Norge 2012 by Norges geologiskeFirda - Manglar midlar til gruveprosjekt i Engebøfjellet

Gruveselskapet Nordic Mining ønsker å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommuner. Inngrepet omfatter blant annet et sjødeponi hvor 140 millioner kubikkmeter avgangsmasse skal deponeres på bunnen av Førdefjorden. - Det er risiko for at Førdefjorden som økosystem forringes i vesentlig grad Nordic Mining ASA planlegger å utvinne rutil fra en forekomst i Engebøfjellet på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Tiltaket er konsekvens-utredningspliktig etter bestemmelser i Plan- og bygningsloven, og Norsk institutt for vann-forskning (NIVA) fikk oppdraget med å koordinere KU-prossessen

Rutile ore characteristics, Engebøfjellet

Tag: rutil. Globale miljøbesparelser ved rutilutvinning i Engebø. https://infonom.webnode.com/news/globale-milj%c3%b8besparelser-ved-rutilutvinning-i-engeb%c3%b8 Slik konkluderer ein omfattande konsekvensanalyse kring verknadene av ei gruvedrift for utvinning av mineralet rutil i Engebøfjellet ved Førdefjorden. Rapporten som vart offentleggjort tysdag, er utarbeidd av konsulentfirmaet Asplan Viak og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er tinga av utbyggjaren Nordic Mining Arctic Mineral Resources stikker kjepper i hjulene for Nordic Mining Vevring-grunneierne har vært, og fortsetter å være, sterke motstandere av den driftsplanen som børsnoterte Nordic Mining (NOM) har utarbeidet for drift på rutil og granat i Engebøfjellet på toppen av Engebøfjellet de første ca. 15 driftsårene, for så å etablere tradisjonell underjordisk gruvedrift i 14 år. Dette er grunnlaget for de kontroversielle utslippstillatelsene som NOM har fått. Mens rutil som mineral tilhører staten, tilhører granat som mineral grunneierne. Eierne av g. nr./b.nr. 29/3, 5, 6, 9 & 11, o Att: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO Tlf: 22 94 75 00 E-post: post@vannforeningen.n

Nytt selskap vil vinne ut mineral frå Engebøfjellet - utan

Reguleringsplan for Engebøfjellet - svar på ny høring i innsigelsessak (brev 28.10.2014) Svar på bestillig fra Fiskeri- og kystdepartementet: Engebø - spesialisering av tilleggsinformasjon (brev 23.04.2013) Reguleringsplan for utvinning av rutil i Engebøfjellet - innstilling fra Fiskeridirektoratet (brev 12.01.2012) Naustdal kommune i. Engebøfjellet i Naustdal i Sogn og Fjordane har Norges største, kjente forekomst av rutil med anslagsvis minst 15 millioner tonn ren rutil. Rutil forekommer i bergarten eklogitt. Rutilforekomsten er spredt og kun 2-7 % av eklogitten er rutil Rutilutvinning i Engebøfjellet ble godkjent 17 april 2015. Hovedtemaer. Nordic Mining. Selskapspresentasjoner, pressemeldinger m.m. Topp 20 listen. Kursutvikling og trender. Prisutvikling titandioksid, rutil og granat. Andre rutilselskaper. Etterspørselsutvikling titandioksid og titanmetall. Artikler i media. Keliber Fylkesutvalet handsama i går reguleringsplanen med konsekvensutgreiing for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Spørsmålet om utsleppsløyve er ei anna sak, som Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skal handsame etter ureiningslova, på eit seinare tidspunkt når det ligg føre ein godkjend reguleringsplan Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvinning av rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Kontaktperson: Fylkesrådmann Jan Øhlckers, tlf: 415 30 963. Fagkoordinator Trond Sundby, tlf. 415 30 970. ORIENTERING OG SYNFARING RUTIL /ENGEBØFJELLET. MØTE MED NAUSTDAL KOMMUNE. 10. september 2009 - program. Møtestad: Kommunehuset i Naustda

Rutil i Engebøfjellet Lektor Holmqvists Blo

Here you will find an overview of our research projects, that also have their own web pages - Sjølv om prosjektet ikkje er veldig stort samanlikna med oljeindustri, treng vi internasjonal finansiering for å få det på plass, seier direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, til NRK.. Gruveprosjektet i Naustdal har skapt sterk motstand blant miljøaktivistar fordi det medfører dumping av 140 millionar kubikkmeter restmasse i Førdefjorden 16.2km (10.1 miles) ⓘ Naustdal eclogite, Naustdal, Sunnfjord, Vestland, Norway 26.5km (16.5 miles) ⓘ Gaular Pukk og Sand As Quarry, Sande, Gaular, Sunnfjord. Rutilutvinning frå Engebøfjellet i Naustdal. Konsekvensar for hjorten og hjortejakta i området. Veiberg, Vebjørn; Langvatn, Rolf. Research repor

Nordic Mining ASA - Engebø Rutil- og Granatprosjekt - Home

Regjeringen har som kjent gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, samt deponere store deler av gruveavfallet i den nydelige og fiskerike Førdefjorden Forsyning av rutilkonsentrat fra Engebø til kunder i Europa vil redusere CO2 utslippene med 80% sammenlignet med oversjøisk transport fra f.eks. Sør-Afrika

Rutil - Wikipedi

Her, i Engebøfjellet, finnes Norges største forekomster av mineralet rutil, som blant annet brukes til hvitfarge i tannkrem og maling. I april i fjor fikk gruveselskapet Nordic Mining tillatelse fra Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å etablere gruve og sjødeponi i kommunen Engebøfjellet inneholder en åre med eklogitt som er en av de rikeste forekomstene av rutil i verden, og som i tillegg inneholder granat. Det forventes høy verdiskaping av virksomheten på grunn av gunstige priser på verdensmarkedet Engebøfjellet was first recognised as a possible rutile deposit in the 1970s, after development of a local road tunnel. DuPont started a search for rutile deposits in Norway during the 1990s, in conjunction with NGU, the Geological Survey of Norway (NGU). This led to samples bein

rutil - Store norske leksiko

Abstract Ei masteroppgåve som beskriv mineralogien og petrologien i eklogitten og årene i Engebøfjellet-eklogitten i Sunnfjord, Noreg. Oppgåva inkluderar XRF bulk-analyser, kvantitative XRD bulkanalyser, mikrosondeanalyser, geotermobarometri og modal-analyser av rutil og granat frå bildebehandling Konsekvensane for utvinning av mineral ved Engebøfjellet har dermed endra seg betydeleg sidan prosjektet sist blei vurdert av miljødirektoratet. Natur og Ungdom, samla til landsmøte 6.-9. januar, krev at utsleppsløyve blir trekt tilbake og at det blir gjennomført ei ny utredning av prosjektet om utvinning av rutil og granat ved Engebøfjellet • Engebøfjellet: • 138 000 000 tonn malm >3% TiO2 • >43% granat • 22.000 meter borekjerne tatt ut • Rutil: • Pigment • Titanmetall (til for eksempel fly) • Fjerning av NO x • Solceller, katalysatorar, batteri osv • Granat • Tungt og hardt • Sandblåsing og vannjetkutting • Bedre for helsen Nordic Mining ASA planlegger å starte gruvedrift for å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Rutil (titandioksyd) benyttes som pigment i en rekke produkter som for eksempel maling, papir og tannkrem. Gruveprosjektet er detaljert beskrevet av tiltakshaver i kapittel 2 og kommer klar Nordic Mining planlegger å starte gruvedrift for å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Trafikken på den smale riksveg 611 på nordsiden av Førdefjorden vil ikke få et slikt omfang at det får direkte miljømessige konsekvenser med hensyn på støy og forurensninger

Nordic Rutile søker om endring av kjemikalier i tillatelse

Et knapt flertall i Sunnfjords kommunestyre sa ja til å gi Nordic Rutile driftskonsesjon for det omstridte gruveprosjektet på Engebøfjellet Nordic Mining skal utvinne rutil og granat i gruveprosjektet på Engebøfjellet. Selskapet har fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden i Sogn og Fjordane, noe miljøaktivister har reagert skarpt på

Norge kan bli titanlandet i Europa - nå starter arbeidet

De har ønsket å se nærmere på miljøkontroversen rundt utbyggingen av Engebøfjellet, der Norges største forekomst av mineralet rutil skal utvinnes. Rutil brukes til å fremstille ren titandioksid, som er et hvitt pulver. Det blir brukt som hvitt fargepigment i alt fra maling til iskrem, og framstilling av elektroder til sveiseapparater Rutil består hovedsakelig av tiantioksid, og finnes i f.eks kvarts og granat. Nordic Mining har fått klarsignal til å starte utvinning av rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Råstoffet skal primært benyttes til produksjon av pigment, men også titanmetall. Pigmentet brukes i avanserte speil, og fargestoff i alt fra maling til. Utvinning av rutil og granat fra Engebøfjellet i Sunnfjord med dumping av restmassene i Førdefjorden har vært svært kontroversielt både lokalt og nasjonalt. Prosjektet var ønsket av et politisk flertall i den tidligere vertskommunen Naustdal, men i dagens vertskommune Sunnfjord har samtlige politikere stemt for å unngå fjorddeponi

Godkjenner mineralutvinning i Engebøfjellet - regjeringen

Det er funnet store forekomster av mineralet rutil i Engebøfjellet. Rutil blir primært brukt som hvitt fargestoff i maling, kosmetikk og medisin. Rutil anses som forbruksvare og med økende etterspørsel fremover. Med argumenter som styrket næringsliv,. Nordic Rutile AS ønsker å benytte kjemikaliet natrium isobutyl xantat (SIBX) i utvinningen av rutil og granat fra Engebøfjellet. Stoffet hører til xantatgruppen av kjemikalier og som er svært utbredt innen - gruveindustri der de benyttes som samlere i flotasjonsprosesser (oppredningsprosesser) av metallisk sulfidholdig malm

Fylkesutvalet stiller seg positiv til planane om utvinning av rutil i Engebøfjellet. Utvalet meinar likevel at konsekvensane av eit sjødeponi og kva effekt utsleppet av finmassar kan ha på livet i fjorden ikkje er godt nok utgreidd 1.5.2 Ny driftsveg mellom Engebø og Engebøfjellet 9 1.5.3 Dagbruddsområde og deponi på Engebøfjellet 10 1.5.4 Oppsamling av vann fra dagruddet. 10 1.5.5 Vannavsig fra gråbergsdeponiet. 10 1.5.6 Serviceområde på Engebøfjellet 11 1.5.7 Deponiområde for vrakstein fra dagbruddet 11 1.5.8 Sjødeponi 12 1.5.9 Området for gruvedrift 1 Reguleringsplan for utvinning av rutil i Engebøfjellet, vart vedteken av Askvoll og Naustdal kommunar i 2011, og stadfesta av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015. Kommunedelplan for Vevring vart vedteken av Naustdal kommunestyre 17.03.2016 og legg opp til same arealbruk som reguleringsplanen. Detaljregulering for Engeb

 • Größter see in der eifel.
 • Straßen in bremerhaven.
 • Hammerfest kommune ansatte.
 • Soria moria kino.
 • Pris på mikrosement.
 • Glutenfri og laktosefri brownies.
 • Fresh fitness gruppetimer.
 • Bestille sim kort telia.
 • Felsiske bergarter.
 • Symptomer på åreforkalkning i hjertet.
 • 30 mg sobril.
 • Hitta nya intressen.
 • Metastase i lever og intrahepatiske galleganger.
 • Sushi kurs ruhrgebiet.
 • Egypt kart norsk.
 • Locali per 40enni roma.
 • Restaurang ag.
 • Bygg reis deg 2017 utstillere.
 • Ventura park cancun.
 • Graffiti wildstyle abc.
 • Bombensprengung leipzig.
 • Norsk mynt.
 • Haus kaufen villingen wöschhalde.
 • Meine stadt mühlacker.
 • Møbeldesign kongsberg.
 • Att ha barn med en psykopat.
 • Kjente svømmere.
 • Amphitheater hanau märchenfestspiele.
 • Heuschreck trier 2018.
 • Rtl rocket league.
 • Ferienwohnung am ostdeich büsum.
 • Havfrue finne.
 • Sørlandsavisa kristiansand.
 • Sandy hook wiki.
 • 3d blu ray spiller.
 • Arthur arntzen tromsø.
 • Depressive sprüche englisch.
 • Lucario pokémon db.
 • Ipod touch 4 pris.
 • Båttur fra rhodos til symi.
 • Glockenfest ludwigsfelde 2017.