Home

Storbynettverk ks

Hjem KS Storbynettverk administrasjon 05. november 2020 Sted: Oslo. KS Storbynettverk administrasjon Praktisk informasjon. Tid: 05. november 2020 kl. 08.00 - 09.00. Sted: KS Medlemsservice for arbeidsgiverspørsmål. 24 13 64 00 Send e-post. Snarveier. KS på sosiale medier Nyhetsvarsling fra KS Abonnere på KS' nyhetsbre KS Storbynettverk har vedtatt en uttalelse om fastlegeordningen. Uttalelsen er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. KS Storbynettverk møttes i april. Et av temaene på dagsorden for møtet var fastlegeordningen. Som et resultat av diskusjonene i nettverket ble det vedtatt en uttalelse om ordningen Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

KS Storbynettverk har videre i en uttalelse 7. april 2015 til departementet klargjort at de selv som storbyer kan ta mer av oppgavene Bufetat har i dag. Det vises primært til uttalelsen og til den positive forsøksperioden Trondheim kommune hadde på dette området Helse- og omsorgsministeren møter KS Storbynettverk om AKSON. Kalenderhendelse | Bent Høie. Tidspunkt: 14.02.2020 Sted: Oslo. Legg til i egen kalender; Skriv ut; Vis hele kalenderen Helse- og omsorgsdepartementet. Til toppen. Regjeringen.no. Om nettstedet. Formål. I sin innstilling til KS-styret viser administrerende direktør Olav Ulleren til at storbynettverket selv ønsker å avvente en eventuell utvidelse til den nye kommune- og regionstrukturen er avklart. Samtidig understreker han at det har vært bred enighet om å legge storbymeldingen til grunn for hvilke kommuner som skal delta i nettverket Helsetjenester. Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet KS, Landssamanslutninga for vindkraftkommunar (LNVK), Naturressurskommunene og Kraftfylka inviterte til fagseminar om vindkraft 30. september - 1. oktober 2020. Seminaret var heildigitalt og her kan du sjå opptaka frå dei enkelte delane av programmet. KS Nord-Norge - Høstkonferanse 2020

KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar på et videomøte med KS' storbynettverk. Tema for møtet er situasjonen med korona

KS Storbynettverk administrasjon - KS

KS storbynettverk har behandlet forslaget til bosettingsmodell som BLD sendte ut på høring 31.1.2011. Høringen fra KS storbynettverk ligger vedlagt. På vegne av KS storbynettverk Monica Mæland /s/ Leder av KS storbynettverk Haakon Vlis gt. 9 T: +47 24 13 26 00 ks@ks.no Bankgiro 8200.01.6518 KS storbynettverk har i flere møter med kommunalminister Kleppa tatt opp at storbyene er opptatt av boligpolitikk og bostedsløshet. Storbyene ønsker en dialog med kommunalministeren omkring rammebetingelsene for kommunenes boligsosiale arbeid KS storbynettverk møtte helse- og omsorgsminister Bent Høie og digitaliseringsminister Nikolai Astrup for å diskutere En innbygger en journal. De syv storbyene i nettverket ga en klar. Helsetjenester KS og Legeforeningen: Vi må styrke legetjenesten 05.12.201

KS' storbynettverk ber i brevet om et felles møte med helseminister Bent Høie og digitaliseringsminister Nikolai Astrup for å diskutere styring, finansiering og fremdrift i forprosjektet. Bakgrunnen for brevet er at direktoratet for e-helse har anbefalt en ny løsning for helhetlig samhandling og felles journal for den kommunale helse- og omsorgstjenesten KS storbynettverk møtte i dag helse- og omsorgsminister Bent Høie og digitaliseringsminister Nikolai Astrup for å diskutere en innbygger en journal. De syv storbyene i nettverket ga en klar melding til regjeringen; Vi er enige, vi er klare og vi er utålmodige etter å komme vider

KS Storbynettverk ber regjeringen sikre

Helseministeren møter KS Storbynettverk - regjeringen

 1. De sju kommunene i KS storbynettverk har avgitt en felles høringsuttalelse til ekspertutvalgets forslag. Utvalget foreslo i februar å overføre omfattende oppgaver til nye og større fylkeskommuner
 2. ste gå i dialog med KS' storbynettverk. Det er åpenbart et gap mellom regjeringens ønske om å begrense asyltilstrøm
 3. KS skal styrke sin kulturfaglige kapasitet - kulturskolen får fokus. Medlemsdialogen har vært gjennomført i tolv fylkesstyrer, fire rådmannsutvalg på fylkesnivå samt i KS Storbynettverk med ordførerne i de sju største kommunene
 4. 10. - 16. august 2020. Mandag. Interne møter; 11.00 - 12.00: Møte mellom KS storbynettverk /andre bykommuner og samferdselsdepartemente

 1. I forrige uke sendte KS storbynettverk ut en pressemelding, hvor det gikk frem at Trondheim ønsket å å ta imot 115 flyktninger fra Hellas. Til sammenligning sa storbyer som Tromsø, Bergen og Stavanger at de kunne ta imot 50, mens Oslo ønsker å ta imot 73
 2. Program ASSS Program storbynettverk
 3. KS STORBYNETTVERK Stian Berger Røsland, byrådsleder Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger: 10.20 - 10.25 ØSTLANDSSAMARBEIDET Ole Haabeth, fylkesordfører Per- Eivind Johansen, fylkesordfører: 10.25 - 10.30 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Morten Eriksrød, fylkesordfører.
 4. Lanserer vegfaglig storbynettverk for skandinavia. Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk kan i samarbeid med Vegforum for Byer og tettsteder ønske hjertelig velkommen til samling i Oslo høsten 2019. 19. august 2019. Ny vegfaglig nettverksgruppe KS » Miljødirektoratet.
 5. isteren i Kommunenes Sentralforbund sitt storbynettverk. Mitt og KS sitt budskap vil være som følger: Sørg for å stabilisere fastlegeordningen ved å øke basistilskudd spesielt til de 800 første pasientene. Det vil bidra til at vi ikke mister flere fastleger de neste årene
 6. Ifølge Kommunal rapport ønsker flere storbyer å ta fra KS forhandlingsansvaret for lærerne. Da KS' storbynettverk møttes i sommer var dette tema. Trondheim og Stavanger var de to kommunene som ivret for, mens Bergen har sagt kontant nei
 7. KS Storbynettverk Juni 2015. Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren - Betydningen av organisering, ledelse og kultur 2 Forord ASSS-rapportene viser store forskjeller i ressursbruk innenfor pleie- og omsorg mellom storbyene. Fokus

Lanserer vegfaglig storbynettverk for skandinavia. Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk kan i samarbeid med Vegforum for Byer og tettsteder ønske hjertelig velkommen til samling i Oslo høsten 2019. Hva er intensjonen bak nettverket? Nettverket skal Storbynettverk. 24. april var det møte i Kommunenes sentralforbunds storbynettverk. I møte var både politiske og administrative representanter for Kristiansand, Ifølge avdelingsleder Åse Snåre ved avdeling for helse og velferd i KS, betyr de signalene at helsedirektoratet mener fordelingen på 70-20-10 ikke er hugget i stein sak om framtidig styringsstruktur i KS, i henhold til vedtak i Formannskapet 05.12.2006. Saksframlegg og protokoll er vedlagt til orientering. Vedtekter og medlemskontingent har vært drøftet i KS storbynettverk. Storbyene er enig om flere momenter i disse sakene, men uenighet om enkelte punkter har ikke gjort det hensiktsmessig å sende e

Kommunen er medlem av det nasjonale nettverket for Intercultural Cities: Storbynettverk for etnisk likestilling, sammen med Oslo, Stavanger, Bergen, Drammen og Trondheim. Det er vedtatt at Kristiansand skal søke medlemskap i det internasjonale nettverket, der Oslo, Stavanger og Bergen allerede deltar. Agder for alle Dette resulterte i medlemsdialogen «Kultur for framtida». Denne dialogen har vært gjennomført i tolv fylkesstyrer, fire rådmannsutvalg på fylkesnivå samt i KS Storbynettverk (ordførere i de sju største kommunene). Det har i tillegg vært tema på flere konferanser. Totalt har det kommet inn 30 skriftlige innspill KS' storbynettverk kom med innspill til kommunalministeren om boligpolitikk på sitt møte i går. På bildet finansbyråd Kristin Vinje (H) i Oslo, byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen, varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) i Stavanger og varaordfører Knut Fagerbakke (SV) i Trondheim Dette er blant konklusjonene i en rapport som KS' storbynettverk legger frem om få dager. BT har siste uken vist videodokumentaren om 12 år gamle Elena, som i april flyttet i barnebolig. For Ulrikke Tranberg og Kjetil Olsen ble børen til slutt for tung Godt engasjement når NKFs storbynettverk møtte Bygg21. Storbynettverket var den 5. november samlet i Fredrikstad og fikk blant annet en grundig gjennomgang av Bygg21s råd og veiledninger, som er laget for å fremme en mer effektiv og bærekraftig bygge- og eiendomsnæring

Godt engasjement når NKFs storbynettverk møtte Bygg21. Storbynettverket var den 5. november samlet i Fredrikstad og fikk blant annet en grundig gjennomgang av Bygg21s råd og veiledninger, som er laget for å fremme en mer effektiv og bærekraftig bygge- og eiendomsnæring. KS » Miljødirektoratet. Byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen sier at KS' storbynettverk trolig vil ta opp startlånordningen på møtet med kommunalministeren i dag. Foto: Bergen kommune Publisert 22.02.2012 08:53. Sterk vekst i startlån. Kommunene har søkt Husbanken om 5,6 milliarder kroner til startlån i år - 30 prosent mer enn i fjor - Vi har ledig kapasitet og kompetanse, sier Jan Oddvar Skisland (Ap), leder i KS' storbynettverk og ordfører i Kristiansand. Nyheter Innvandring Flyktninger Astrup ber kommunene tenke på stortingsvalget n

Jeg viser også til møte i KS sitt storbynettverk 10.8.20, hvor representanter for Buskerudbyen deltok. På møtet ga jeg signaler til det videre arbeidet med byvekstavtale for Buskerudbyen. Buskerudbyen besluttet i 2019 å ikke gå videre med Buskerudbypakke 2 KS ga sin støtte til igangsetting av forprosjekt både gjennom eget brev og i et felles brev med Den norske legeforening med forventninger til føringer for det videre arbeidet i februar 2019. KS Storbynettverk bekreftet deres støtte til igangsetting av forprosjekt i brev til Helse og - omsorgsdepartementet i mars 2019 KS' storbynettverk ber Stortinget vedta ny havne- og farvannslov, slik at milliardinntekter fra havnekassa kan brukes til annet enn havneformål. Marte Danbolt. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité skal i dag avgi innstilling til ny havne- og farvannslov

Helse- og omsorgsministeren møter KS Storbynettverk om

KS storbynettverk møtte fredag helse- og omsorgsminister Bent Høie og digitaliseringsminister Nikolai Astrup for å diskutere en innbygger en journal. De syv storbyene i nettverket ga en klar melding til regjeringen; Vi er enige, vi er klare og vi er utålmodige etter å komme videre • Storbynettverk om samferdsel • FOU om parkeringsstrategier • Kurs i organiseringsgevinster av samferdsel? • Samarbeidsavtale NKF - KS. Hvor er behovet størst? • Noter stikkord om hva dere mener at det er viktigst at KS og NKF samarbeider om fremover, innenfor samferdselsområdet! Title: PowerPoint-presentasjo KS storbynettverk sendte i dag brev til Ministry of Local Government and Modernisation. Oslo kommune, Bergen kommune, Trondheim kommune, Stavanger kommune,.

Staten og KS vil ha digitale pasientjournaler. Kommunal Rapport. 02.05.2019. NTB. Helse. Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid med KS innføre en felles digital pasientjournalløsning for kommune helse- og omsorgstjenester. (Ap), leder i KS' storbynettverk og ordfører i Kristiansand. Kommunal Rapport 16.09.2020 Storbynettverk KS-nettverk Regionale nettverk. Nye analyser gir nye svar Samfunnsøkonomisk analyse av klimaendringer i Tromsø og Stavanger Kostander for skader på bygg og infrastruktur og forstyrrelse av samfunnsfunksjoner Norge har et godt kunnskapsgrunnlag for slik

KS vil holde kommuner utenfor storbynettverket kommunal

 1. Samhandlingsreformen må rette opp den enorme skjevheten i penger til helseforskning, krevde direktør Per Haarr fra Stavanger på KS` høringskonferanse i dag
 2. og KS om gjennomføring av samhandlingsreformen. Følgende setning foreslås tatt inn på slutten av første avsnitt: KS og HOD har undertegnet en intensjonsavtale om gjennomføring av samhandlingsreformen. 2) Tilbakemeldinger fra gruppens medlemmer Månum Andersson orienterte fra møte i KS storbynettverk 20.september og o
 3. Vidar Kleppe i Kristiansand bystyre mener KS ikke har gjort jobben sin, og vil trekke kommunen ut av forbundet
 4. å se til de andre byene i KS storbynettverk - Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo - for å hente inspirasjon og høste erfaringer med ulike former for organisering av denne type samarbeid. Det kan i tillegg være aktuelt å se utenlands til andre byer og regioner med en lignend
 5. KS storbynettverk samler seg om felles uttalelse 12. Side Arealbruk og ny bussvei 13. Side Arealbruk og ny bussvei 14 Eksisterende sykehus. Side Arealbruk og ny bussvei 15 Planlagt nytt sykehus. Side Prioritering av veistrekninger for utbygging 16. Side Indikatorer og årlig rapporterin
 6. KS Agder, Kristiansand, Norway. 592 likar · 7 snakkar om dette · 3 var her. KS Agder er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for de 25 kommunene og fylkeskommunen på Agder
 7. Vi har drøftet de boligpolitiske utfordringene med KS' storbynettverk. I april arrangerte vi et rådslag om førstegangsetablering som ga gode innspill fra ungdommer i ulike situasjoner. Vi har også planer om nye arrangement til høsten. Gi tilbakemeldinger

Helsetjenester - KS

Tas opp med sentrale myndigheter i storbynettverk - Hvordan blir dette spørsmålet behandlet av kommunen framover? - Trondheim er en av sju byer i storbynettverket til Kommunenes Sentralforbund (KS). De øvrige er Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum KS ga sin støtte til igangsetting av forprosjekt både gjennom eget brev og i et felles brev med Den norske legeforening med forventninger til føringer for det videre arbeidet i februar 2019. KS Storbynettverk bekreftet deres støtte til igangsetting av forprosjekt i brev til Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2019 Andre forslag i forkant av kommunalutvalgets møte er å hente inspirasjon og høste erfaringer fra ulike modeller i de andre byene i KS' storbynettverk, Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand.

KS Nord-Norge - KS

NKF prosjektstøtte samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner i et nytt bestiller- og leverandørforum. Forumet skal drøfte aktuelle utfordringer i relasjonen mellom bestiller og leverandør og sette inn aktuelle tiltak. Forumet skal være høringsinstans for produkter/resultater fra NKF prosjektstøtte Vi er for eksempel ikke blitt tatt inn i KS sitt storbynettverk hvor felles utfordringer for landets største byer blir tatt opp, sier Wirak. Sandnes kommune sender nå en ny søknad til KS om å. «Jeg vil følge opp denne saken videre i KS-storbynettverk og sørge for at Kristiansand deltar i prosjektet.» tilføyer Furre. Ordføreren reagerer samtidig på opptakskravene: «Ut av det jeg har lest i Fædrelandsvennen ser det ut til at kravene KBR stiller ved ansettelse er strengere enn kravene som stilles i andre brannvesen

PPT - Julemøte ordførarar og rådmenn, KS Møre og Romsdal

Video: Ks - Ks

Les mer - KS

Stavanger kommune deltar i KS Storbynettverk med ordfører og rådmann. Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger er med i nettverket. Samarbeidsutvalgene med Bergen og Kristiansand har hatt to møter hver i 2013. Møtene var preget av erfaringsutveksling innenfor ulike områder som næringsutvikling, kommunikasjoner med videre Byggesak - Storbynettverk mai 2013 - mai 2013. Kommunal eiendomsforvaltning - styringsnettverk jan. 2013 - jan. 2013. Se hele profilen til Jarl Vidar Erichsen. adviser at KS Kommunesektorens organisasjon. adviser hos KS Kommunesektorens organisasjon. University of Bergen (UiB) Vis profil Vis profilmerker Vis tilsvarende profiler Lanserer vegfaglig storbynettverk for skandinavia. Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk kan i samarbeid med Vegforum for Byer og tettsteder ønske hjertelig velkommen til samling i Oslo høsten 2019. 19. august 2019. Veg og trafikk Søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense Drift i bygninger: KS' storbynettverk Klimatilpasning; Miljødirektoratet Plansatsning mot store byer: KMD Grønn byutvikling: KLD/KMD For de mindre: • Diverse regionale nettverk for klimaarbeid m.m. • KS' effektiviseringsnettverk • Forum for stedsutvikling • Attraktive nordiske byer: KMD/HOD/KLD Vær med når toget går..

Mæland har vært leder for KS' storbynettverk. Les mer. BT anbefaler. Da Hans Bru giftet seg med en som var 37 år yngre, var han sikker på at han kom til å dø først. Slik ble det ikke. - Livet er uforutsigbart. Vi hadde det så livat og intenst. Så ble det plutselig stille etter 15 fantastiske år Gjennom avtale mellom KS og storkommunene av 13.12.05 er det nå etablert et storbynettverk. Dette er imidlertid ikke en del av KS' ordinære styringsstruktur. 6. Dagens styringsstruktur i KS KS er en politisk organisasjon hvor overordnet styring baseres på partipolitisk representasjon Storbynettverk. I følge kommunenes interesseorganisasjon KS finnes det i deg to storbynettverk. Det politiske som består av Oslo, Bærum, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Tromsø og Trondheim, og ASSS, som står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Det siste er primært rettet inn mot den administrative rådmannssiden annet kommunens kriseledelse, kommunale smittevernmyndigheter, andre etater, i storbynettverk, med KS og med fagorganisasjonene for å finne gode løsninger for bergensskolen. Vi er sikre på at vi i samarbeid med de og dere skal få dette godt til. 1. Åpning av skoler med 1. - 4- trinn - Forsterket avdeling og innføringsklasse KS Storbynettverk har fått utarbeidet rapporten «Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren». Den viser at de fem kommunene Oslo, Kristiansand, Trondheim, Bergen og Stavanger bruker 21 milliarder til pleie- og omsorg i året. Kristiansand bruker 14 prosent mindre enn snittet, mens Stavanger ligger 15 prosent over

Kommunal- og moderniseringsministeren deltar på KS

PwC har for KS Storbynettverk gjennomført en kartlegging av ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bergen. Kartleggingen tar for seg forskjeller i kostnader, organisering og ledelseskultur mellom storbyene. Konklusjoner i rapporte KS Storbynettverk har fremmet konkrete innspill til tydeliggjøring av oppgaver og ansvar i barnevernet. 15.09.2010 Forskningsrapport om barnevernssamarbeid (KS) Fafo lanserte nylig del to av rapporten Det nye barnevernbyråkratiet. 14.09.2010 Nordisk. Gjennom KS Storbynettverk har byrådsleder tatt opp denne skjevdelingen og utfordringen bekreftes av de øvrige bykommunene i nettverket; Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum. I august vil den statlige underfinansieringen og den kommunale merfinansieringen være eneste tema i KS konsultasjonsmøte med regjeringen,. Folkeaksjonen mot rasering av fastlegeordningen har 2 466 medlemmer. Folkeaksjonen mot rasering av fastlegeordningen Vi kan alle miste fastlegen vår!..

Slik må de kutte i helsetjenestene

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd Brevet ble sendt gjennom KS storbynettverk som byene er del av. Mer om følgende emner: bompenger; byutvikling; klima; nasjonal transportplan; Mer fra skribenten(e) Anders Tønnesen ; 20.05.2015. Tilrettelegging for gående styrker sentrumshandelen ; 22.05.2018. Byvekstavtalene - balansekunst. KS Storbynettverk Innhold: Besøk fra Montenegro - bekrefter møte med sivilombudsmannen 121010 Sakstittel: Montenegro - Arbeidsbesøk til Stortinget fra parlamentet i Montenegro - Committee for Defence and Security 101010 - 131010 DokType I Sak/dok nr: 2010/255-6 7436/2010 Løpenr. Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Søk om sentral godkjenning, endre eller forny godkjenninge

 • Pyrite density.
 • Skovin hexagon.
 • Tollauksjon 2018.
 • Lustiger verwendungszweck überweisung urlaub.
 • Shoeday trondheim torg.
 • Ferienwohnung duhnen mit meerblick.
 • Ol gren kryssord.
 • Airedale terrier welpen bayern.
 • Ksv hessen kassel fanpoint.
 • Skolerute birkenlund.
 • Ørebetennelse barn sprukket trommehinne.
 • Here comes the sun karaoke.
 • The mint instagram.
 • Sourz apple.
 • Lätt utklädnad filmtema.
 • Weber dance night wiesbaden.
 • Skiløyper ski.
 • Ferienwohnung rheinhessen weingut.
 • Lage bryllupsalbum.
 • Ricardo motorrad.
 • Sødra takpanel.
 • Gaumenspalte vererbbar.
 • Floating østfold.
 • Tourette psykisk lidelse.
 • Dortmund winkelcentrum overdekt.
 • Minicolorasjon hårfarge.
 • Privat sommerhus blåvand.
 • Natron vektnedgang.
 • Naturhistoriska riksmuseet fossil.
 • Feuerwehr stuttgart wangen.
 • Tråd lek to personer.
 • La femme d'à côté film complet.
 • Char copy paste.
 • Boston sehenswürdigkeiten.
 • Norwegian spirit strikk & garn bergen.
 • Artur ocheretny.
 • Ond kryssord.
 • Wassertemperatur mallorca jahresverlauf.
 • Mørke gulv.
 • Politi fartskontroll.
 • Trappeløp tips.