Home

Bachelorprogram fysikk

Fysikk er for deg som er interessert i heile naturen, frå det indre i atomkjernane til dei fjernaste galaksane. Fysikk forklarer naturfenomen og dannar grunnlaget for nesten all ny teknologi som skaper framtida vår Bachelorprogram 3-årig, Trondheim Fysikk - Studiets oppbygning. Realfagsstudiene ved NTNU er lagt opp slik at du hvert semester normalt tar fire emner, hvert på 7,5 studiepoeng. Det første studieåret tar du to obligatoriske fysikkemner, fem emner i matematikk samt et grunnkurs i informasjonsteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim Fysikk - Jobbmuligheter. Fysikken danner grunnlaget for den forståelsen vi har av naturen, og for store deler av den teknologien som omgir oss i dag. Tiden det tar fra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere Fysikk er for deg som er interessert i heile naturen, frå det indre i atomkjernane til dei fjernaste galaksane. Fysikk forklarer naturfenomen og dannar grunnlaget for nesten all ny teknologi som skaper framtida vår. I studiet får du teoretisk, teknologisk og analytisk kompetanse som samfunnet treng innanfor medisin, forsking og teknologisk utvikling Bachelorprogram 3-årig, Trondheim Fysikk - Om studieprogrammet. Fysikk er grunnlaget for store deler av den teknologiske hverdagen, og for forståelsen av naturen. Tiden det tar fra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere Institutt for fysikk og teknologi tilbyr to bachelorprogram, eitt i fysikk og eitt i petroleum- og prosessteknologi. Bachelorprogrammet i fysikk konsentrerar seg kring lovene og prosessane i naturen, medan bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi er tverrfagleg og i større grad rettar seg mot teknologi. Begge programma har valemne og ei opning for å studere ei Søk opptak - Fysikk - bachelorprogram For opptak til bachelorstudiet i fysikk stilles følgende krav: For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til bechelorstudiet i fysikk

Fysikk, bachelor, 3 år Universitetet i Berge

 1. › Fysiske fag › Master, fysikk, toårig (752113) › Fysiske fag › Master, teknologi, fysikk, femårig (752114) › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, realfag, toårig (759929
 2. Studenter uten kunnskaper tilsvarende Fysikk 1 fra den videregående skolen, må forvente å oppleve FYS1001 som relativt krevende. Overlappende emner. 10 studiepoeng overlapp med FY040. 10 studiepoeng overlapp med FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (videreført)
 3. Kunnskap i kjemi og bioteknologi blir viktig i mange sektorer i framtiden. På ingeniørstudiet ved OsloMet får du innblikk i begge fagområdene, og sammenhengen mellom dem. Du får bred kunnskap som kan brukes innen mange fagfelt
 4. Noen bachelorprogram krever også at du har tatt spesifikke fag, for eksempel matte, kjemi og fysikk. Vanligvis er disse programmene relaterte til utdannelser for å bli ingeniør eller lege. Bachelor i utlandet. Du kan også velge å ta en bachelorgrad i utlandet
 5. Språkvask: Bachelorprogram i fysikk Mål og innhald Objectives and content Fysikk er eit grunnleggjande fag som beskriver heile naturen, frå dei fjernaste galaksane til det indre av atomkjernen. Fysikken er og fundamentet for andre naturvitskapar og for all moderne teknologi. Bachelorprogrammet i fysikk formidlar forståing for de

Oppgraderingskurs fysikk (tilsvarende opptakskravet Fysikk 1) - gjennomføres 2. semester. Studenter som før opptak har gjennomført R1, R2 og/eller Fysikk 1 eller tilsvarende, får fritak for tilsvarende oppgraderingskurs. Studenter tatt på Y-veien skal i tillegg ha NO-007 Norsk som redskapsfag i 1. semester Bachelorprogram i fysikk Under følger anbefalte studieplaner for studenter som ønsker å ta et eller flere semester ved UNIS i løpet av bachelorgraden i fysikk. 6. V UNIS: AGF-301 UNIS: AGF-304/AGF-212/Valg 5. H PHYS117 PHYS115/116 Valg 4. V PHYS112 PHYS113 PHYS114 3. H MAT212 PHYS110 PHYS111 2. V MAT112 MAT121 MAT131 1 Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi Under følger anbefalte studieplaner for studenter som ønsker å ta et eller flere semester ved UNIS i løpet av bachelorgraden i petroleum- og prosessteknologi. 6. Bachelorprogram i fysikk Author: Anniken Birkelund Rotstige Våre masterstudentar vert tatt opp på Masterprogrammet i Fysikk, med studieretninga Biologisk og medisinsk fysikk. Opptakskravet til BMF-studieretninga er standard FAM-bachelorprogram, medan emnet FYS3700 (Biologisk og medisinsk fysikk) er anbefalt. Bacheloremnet FYS3700 (Biofysikk og medisinsk fysikk) vert undervist på hausten Studieplan for Bachelorprogram i fysikk Overskrift Innhald Norsk English Mål og innhald Objectives and content Fysikk er eit grunnleggjande fag som beskriver heile naturen, frå dei fjernaste galaksane til det indre av atomkjernen. Fysikken er og fundamentet for andre naturvitskapar og for all moderne teknologi

Studiets oppbygning - Fysikk - bachelorprogram - 3-årig

SIDE 64 2.3 BACHELORPROGRAM I FYSIKK (BFY) NTNU og ved andre læresteder (se kap. 1.4.5 for opplysninger om ph.d.-stud-ier). Både Realfagutdanningen og Sivilingeniørutdanningen i fysikk gis ved Institutt for fysikk, under Fakultet for naturvitenskap og teknologi program i fysikk (BiF) administrert av Institutt for fysikk og teknologi (IFT), Uni-versitetet i Bergen. Jeg ble først utnevnt til programsensor i et brev datert 28. juni 2013 undertegnet av Eli N. Høie og Ingrid W. Solhøy. Oppdraget ble så konkretisert i en programsensoravtale datert 21. november 2013 undertegnet av Bjarne Stugu Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram Grunnstudium R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende. Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 kan søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES). 2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning. 3) Toårig teknisk fagskole Fysikk og astronomi (bachelor) Fysikere og astronomer jobber med naturens minste byggesteiner, supersterke materialer eller prosessene i solens indre. Du får en kompetanse som er ettertraktet i en rekke bransjer, fra forskning på fornybar energi til medisinsk teknologi, finans eller romforskning Ingeniørfag - Mekatronikk, bachelorprogram; Undervisningsspråk. Norsk Læringsutbytte. Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten. ha kunnskap om fysikk i væsker og gasser, termofysikk, bølger, lys og elektrisitet, rotasjonsdynamikk, periodisk bevegelse og svingninger. Undervisnings- og læringsformer. Forelesning og regneøving.

Jobbmuligheter - Fysikk - bachelorprogram - 3-årig

 1. Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk Universitet og høgskole Klima, luft og hav er hovudtema i dette særs samfunnsrelaterte studiet, som bygger på og gjer seg nytte av anvendt matematikk, fysikk og informatikk
 2. Matematikk, bachelorprogram Grunnstudium Opptakskrav. Generell studiekompetanse og ett av fagene R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2) Anbefalte forkunnskaper. R1.
 3. Ingeniørfag - elektronikk, bachelorprogram; Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram; Ingeniørfag - Mekatronikk, bachelorprogram; Undervisningsspråk. Norsk Læringsutbytte. Etter fullført emne skal studenten ha bred kunnskap om grunnleggende tema i fysikk, som posisjon, hastighet og akselerasjon for.
 4. Bachelorprogram i fysikk Bachelorprogram i fysikk Bachelor's programme in physics SP_GRADEN Namn på grad Name of qualification Bachelor i naturvitskap Bachelor of Science SP_OMFANG Omfang og studiepoeng ECTS credits Bachelorprogrammet i fysikk har eit omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år
 5. Bachelorprogram i fysikk og astronomi - Universitetet i Oslo (UiO) Masterprogram i geologi - UiT - Norges arktiske universitet; Bachelorprogram i sosiologi (ungdomssosiologi) - Høgskulen på Vestlandet (HVL) Masterprogram i internasjonale relasjoner - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU
 6. Studieprogram: BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk Inneholder emner (i 2008): Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig) PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære: PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk: PHYS110 Perspektiver i fysikk: PHYS111 Mekanikk 1: PHYS112 Elektromagnetisme og optikk: PHYS113 Mekanikk 2 og.

Studieprogram: BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk Inneholder emner (i 2011): Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig) PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære: PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk: PHYS109 Innføring i astrofysikk: PHYS110 Perspektiver i fysikk: PHYS111 Mekanikk 1: PHYS112 Elektromagnetisme og. Programkoordinatorer Bachelorprogram ved Fysisk institutt: Elektronikk, informatikk og teknologi og Elektronikk og datateknologi: E spen Murtnes Fysikk og astronomi og Fysikk, astronomi og meteorologi: Grete Stavik-Døvle Masterprogrammer ved Fysisk institutt Bachelor i fysikk alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he

Universitetet i Bergen - Bachelorprogram i fysikk

Bachelorprogram ved UiO: Fysikk, astronomi og meteorologi. Det aktuelle studieprogrammet heter i dag Fysikk og astronomi. Masterprogram ved UiO: Fysikk, studieretning computational physics. I dag har denne studieretningen flyttet til Master i computational physics, med studieretning i fysikk Fysikken kan deles inn i hovedteorier som blir ansett som grunnleggende korrekte. Disse teoriene er klassisk mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk og statistisk mekanikk, kvantemekanikk og relativitetsteori. Det finnes mange måter å lære om fysikk på. Fysikk 1 og fysikk 2 tilbys som fag i den videregående skolen

40-gruppe - Fysikk (FYS40) Om emnegruppen. Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i fysikk, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av fysikk. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag Fysikk og matematikk er grunnleggende fag og utdanningsveier som gir mange muligheter.Matematikk er grunnlaget for all teknisknaturvitenskaplig utdanning. Matematikk er sagt å være naturens språk. Ved hjelp av matematikkenstrukturerer og organiserer vi den verden vi lever i, deriblant naturen og teknologien

Om fysikkstudiet - Fysikk - bachelorprogram - 3-årig

 1. Høsten 2011 starter et nytt bachelorprogram i matematikk og fysikk opp ved UiS, og høsten 2013 starter et nytt masterprogram i de samme fagene. - Helt fantastisk, sier student Pål Thingbø om det nye tilbudet
 2. sordningen er et tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men som mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk for opptak til ingeniørutdanning. Studiestart Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no)
 3. Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Du kan velge mellom disse to studieretningene i løpet av 2. semester: Konstruksjonsteknikk. Sentrale tema i studieretningen konstruksjonsteknikk er analyse, beregninger og prosjektering av byggtekniske konstruksjoner av stål, tre og betong
 4. Fysikk Bachelorprogram i fysikk 53 45 8 Geofysikk Bachelorprogram i geovitenskap - geofysikk 19 15 4 Geologi Bachelorprogram i geovitenskap - geologi 76 70 6 IMØ Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi 13 10 3 Kjemi Bachelorprogram i kjemi 42 36 6 Lektor Integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk 42 42
 5. matematikk R1 + R2 og fysikk 1. Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller; Toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
 6. Gruppa er sterkt involvert i Elektronikk og datateknologi (bachelorprogram) og studieretningene Fysikalsk elektronikk og Instrumentering i masterprogrammet Elektronikk og datateknologi. Dessuten er studieretningen elektronikk under masterprogrammet i fysikk organisert under elektronikkgruppa

Bachelorprogram Institutt for fysikk og teknologi

Søk opptak - Fysikk - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim

Institutt for fysikk og teknologi er ett av seks institutt på Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttets hovedaktivitet er forskning, undervisning og forskningsformidling innen fysikk og teknologi. Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå Bachelorprogram i radiografi, Universitetet i Tromsø Bachelorprogram i radiografi - 180 studiepoeng Studiet gir grunnleggende kunnskaper innenfor fysikk og strålevern, og brede kunnskaper i medisinske fag Ingeniørfag - byggdesign, bachelorprogram. Universitet og høgskole. Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak. Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak og starte med sommerkurs i matematikk.. En maskiningeniør blir ofte omtalt som den klassiske ingeniøren. mekaniske komponenter og utstyr, og være sentral i design og drift av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med

Fysikk utdanning.n

På nett {onlinestudies-a-level:singular} i Fysikk Bachelorprogram i sikkerhet og miljø ingeniør, Generell studiekompetanse + Matematikk R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94). For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen og 3-semesterordning for ingeniører Når det kom til å velge studiested så stod det mellom UiB og NTNU, ettersom UiO ikke hadde et rent bachelorprogram i fysikk, og jeg ikke hadde så veldig lyst til å bo på vestlandet, eller pannekakeland som jeg kaller det. Før jeg startet så hadde jeg en nokså stor interesse i CERN, og da jeg hørte at UiB hadde et samarbeid med dem så var det bestemt; jeg skulle studere ved UiB

FYS1001 - Innføring i fysikk - Universitetet i Osl

 1. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Bachelorprogram: Fornybar energi Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2020
 2. Det nye FYSIKK master vil være en naturlig påbygning til bachelorprogrammet 'Fysikk og Astronomi'. Studenter fra bachelorprogram som 'Materialer for energi og nanoteknologi', 'Elektronikk, informatikk og teknologi', og trulig også fra arvtakeren til 'MIT' vil uten alt for mye plunder kunne kvalifisere seg til den nye FYSIKK masterprogrammet ved å velge 'riktige.
 3. 4.5 Bachelorprogram i fysikk og astronomi - Universitetet i Oslo (UiO).. 48 4.6 Masterprogram i geologi - UiT - Norges arktiske universitet (UiT).. 52 4.7 Bachelorprogram i sosiologi (ungdomssosiologi) - Høgskulen på Vestlandet (HVL) 5
 4. Studiehåndbok Bachelor- og masterprogram i realfag Studieåret 2007-2008 Alle lenker peker til PDF-dokumenter som kan leses og skrives ut med gratisprogrammet Adobe Reader (lastes ned her).. INNLEDNIN
 5. Det er ingen tidsfrist for å søke om å få studere deltid på bachelorprogram, men studieplanene revideres jevnlig. Det innebærer at sammensetningen av emner i programmet kan bli endret og at du må forholde deg til nye krav for å oppnå en grad. Du kan velge om du vil studere deltid en del av studiet eller hele studiet
 6. Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap biologi/fysikk (2MX/matematikk R1 + 2KJ/kjemi 1 + 2BI/biologi 1/2FY/fysikk 1) fra 2. år på videregående skole (de som mangler matte og biologi anbefaler vi å melde seg p

Hvilke emner planlegger du å ta ved vertsinstitusjonen og hvilke emner ønsker du disse skal erstatte i utdanningsplanen din (dersom du ikke har frie valgemner) studietilbudet innen realfag, matematikk/fysikk, til bachelor- og masterprogram i matematikk og fysikk. Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetet (TN) søker om etablering av bachelorprogram i matematikk og fysikk med oppstart fra høsten 2011. TN søker videre om etablering av masterprogram i matematikk og fysikk med planlagt oppstart i 2013

Bioteknologi- og kjemiingeniør - OsloMe

 1. MNFA: Søknad om permisjon fra bachelorprogram - bokmål. UBEGRUNNET PERMISJON Studenter på bachelorprogram kan søke om ubegrunnet permisjon i inntil et år. Søknadsfristen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. BEGRUNNET PERMISJO
 2. Biologi, bachelorprogram, Matematisk finans, bachelorprogram, Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram , Fysikk, årsstudium. Læringsutbytte. Studentene skal etter fullført emne kunne: • forklare og anvende begrepene funksjon og omvendt funksjon samt sentrale
 3. Bachelorprogram fysikk er et 3-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim som gir en bred innføring i fysikk. Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten opparbeide en forståelse av fysikk som vitenskapelig disiplin, ulike fysiske fenomener og naturvitenskapelige
 4. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 6.11 Ny vurdering Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen har rett til ett nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret
 5. Emner: PHYS110 Perspektiver i fysikk Tilhører studieprogram (i 2011): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk: Aktivt fra 2004 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Høst 2012 (publisert 26.06.2013) Emnebeskrivelse: Vår 2011; Høst 2011; Litteraturliste

Hva er en bachelorgrad? - Prosent

Et livskraftig fagmiljø innen matematikk og fysikk har hatt en grunnleggende strategisk og faglig forankring ved Universitetet i Stavanger helt siden etablering av bachelorprogram i petroleumsteknologi i 1971. Grunnleggende metodefag som matematikk og fysikk er essensielle bærebjelker i alle ingeniørutdanningene som universitetet tilbyr UiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter

ATLAS | Institutt for fysikk og teknologi | UniversitetetMedisinsk fysikk og teknologi | Institutt for fysikk og

IT og informasjonssystemer, bachelorprogram From Morten Rosenvinge on March 27th, 2020 likes views comment Evalueringsrapport, bachelorprogram i fysikk. 3. Evalueringsrapport, masterprogram i biologi. 4. Evalueringsrapport, alle studieprogram på Matematisk institutt. 5. Evalueringsrapport, bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk, masterprogram i meteorologi og oseanografi SAK 18/ Jeg skal søke høyere utdanning til høsten og vil bli petroleumsingeniør. Jeg har lyst å studere i Bergen, og lurer da på om det beste alternativet blir å ta Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi på UiB og deretter Masterprogram i petroleumsteknologi. Eller om jeg bør studere på høyskol.. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Bachelorprogram: Fornybar energi Eksempelplan: Bioproduksjon Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2019

Ingeniørfag - data, bachelorprogram - Universitetet i Agde

Bekreftelse Jeg er klar over at dette innebærer at jeg ikke lenger har noen studierett ved Universitetet i Bergen og at universitetet ikke lenger har noen forpliktelser overfor meg. Skulle jeg ved en senere anledning ønske å studere ved UiB må jeg søke gjennom Samordna Opptak Bachelorprogram: Fornybar energi Eksempelplan: Energiøkonomi og matematikk Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2018: År: * Studenter med gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i FYSIKK 2 fra videregående skole får fritak fra FYS100. Emnene er ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjon. Velg i tillegg minst. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Bachelorprogram: Fornybar energi Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2017

Raritetskabinettet | Institutt for fysikk og teknologi

Biofysikk og medisinsk fysikk (BMF) - Fysisk institut

University of Groningen er det eneste nederlandske universitetet som tilbyr et fysikk-bachelorprogram på engelsk. Fakultetet vårt er hjemmet til Nobelprisvinneren i kjemi 2016, Ben Feringa, og Nobelprisvinneren i fysikk, Frits Zernike. Hos Groningen vil du studere under forskere som har fått et verdensomspennende rykte på sitt felt På grunn av begrenset kapasitet har kun studenter på bachelorprogram i matematikk og fysikk tilgang. Et begrenset antall plasser kan være tilgjengelig for studenter fra andre bachelorprogram etter søknad. Emneevaluering Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer. Litteratu

Bachelorprogrammet i meteorologi og oseanografi er 3-årig (180 studiepoeng). Primærfagene i studieprogrammet er matematikk, fysikk, meteorologi og oseanografi. Målgruppen for programmet er studenter med interesse for meteorologi, oseanografi og klima. Ettersom fagene er brukere av informasjonsteknologi anbefales informatikk som støttefag Bachelor-, BA-, BSc- og BBA-grader . Studenter på et bachelorprogram kan bli tildelt tre typer grader, avhenging av studieprogram: En Bachelor of Science (BSc) tildeles vanligvis etter at en bachelorgrad er fullført innen fagretninger som matematikk, tekniske fag, biologi, kjemi, fysikk , informatikk, samt juss og forretningsdrift Bachelorprogram i elektro (UiS) Bachelorprogram i fysikk (UiB) Masterprogram i informasjonsteknologi - automatisering og signalbehandling (UiS) Masterprogram i anvendt og beregningsorientert matematikk (UiB) Masterprogram i medisinsk biologi (UiB) Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap Bergen (HVL og UiO) Bachelorprogram i elektro, Y. Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap. Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige og nyskapende hoder som kan være med på å skape, utvikle og markedsføre nye produkter fra det marine miljøet Generell studiekompetanse, Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 . Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg

Rapport fra programsensor for Bachelorprogram i fysikk ved

Det blir et felles bachelorprogram i geologi ved Universitetet i Tromsø. kjemi, fysikk og informatikk være aktuelle. Her vil interessen til hver enkelt student i stor grad være retningsgivende, men fagmiljøet ved IG vil liste opp forslag til hvilke kurs som anbefales. Anbefalte emner i V1 er: BIO-1002, MAT-1002, MAT. Programmet er treårig og består av felles obligatoriske emner, begrenset valgfrie emner og helt valgfrie emner. Det første studieåret består av obligatoriske emner innen naturforvaltning, økologi, zoologi, botanikk, matematikk, Ex.phil og kjemi 2.6 BACHELORPROGRAM I KJEMI (BKJ) SIDE 97 Biokjemi, eller Naturmiljø- og analytisk kjemi. Ved å velge en av studieretnin-gene vil kravet til fordypning på 80 studiepoeng være oppfylt (jfr. kap. 1.4.4). Det blir arrangert orienteringsmøte i 3. semester hvor det blir gitt infor-masjon om de ulike studieretningene og hva de bl.a. innebærer a

Studieplan for Bachelorprogram i matematikk og finans, 2011-14 Navn: Bokmål: Bachelorprogram i matematikk og finans Nynorsk: Bachelorprogram i matematikk og finans Engelsk: Bachelor's Degree program in Mathematics and Finance Oppnådd grad: Bachelorgrad i matematikk og finans. Omfang: Studieprogrammets arbeidsomfang er 180 studiepoeng BSc i anvendt fysikk alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Har et solid naturfaglig fundament innen basisfagene matematikk, fysikk, statistikk i tillegg til matvitenskapfagene. Har kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål innenfor matvitenskapelige fagområder og til hvordan historiske, tekniske og teoretiske innovasjoner kan brukes til å utvikle nye matvitenskapelige metoder, prosesser og produkter

Ungkarer i fysikk alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Bachelorprogram fysikk er et 3-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim som gir en bred innføring i fysikk. Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Institutt for fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forside Generell studiekompetanse, Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg Bachelorprogram i nautikk (ingeniør), Dette er et krevende studium hvor matematikk og fysikk står sentralt, men studiet inneholder også mykere fag så som skipsadministrasjon og ledelse. Nautikkutdanningen er en praktisk utdanning hvor store deler av undervisningen foregår i topp moderne simulatorer

Spenning, strøm og motstand | Institutt for fysikk ogByggingeniør - Ingeniør/bachelorprogram ingeniør 3-årig - NTNUOrganisasjon og ledelse | Det matematisk

Bachelorprogram i Fysikk..29 Bachelorprogram i Petroleumsteknologi bachelorprogram eller et supplement til andre allerede avsluttete studium Bachelorprogram i matematikk med spesialiseringer i fysikk og data Bachelorprogram i teknisk realfag med spesialiseringer i teknisk fysikk og energi- og petroleumsteknologi 2013: Masterprogram i realfag med teknologi med spesialiseringer i matematikk og kjemi, matematikk og fysikk og maternatikk og fysikk (teknisk realfag Videre utdanning innen elektrofaget gir deg store muligheter i et arbeidsmarked hvor det er stor etterspørsel etter spesialkompetanse. Både fastlands- og offshoreindustri er aktuelle arbeidsplasser Du er også garantert plass videre på utvalgte bachelorprogram ved NMBU. Du kan søke direkte overgang til andre studier ved NMBU etter første høst. Videre oppfylles realfagskravet i kjemi og fysikk ved å bestå hhv KJM100 Generell kjemi og FYS100 Fysikk og natur Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Bachelorprogram: Fornybar energi Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2016 Realfagskravet er: R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Læringsaktiviteter Læringsmetodene er varierte og består av forelesninger, øvingsoppgaver og studentoppgaver i felt så vel som i laboratorium, utferder og demonstrasjoner, kollokvier og skriftlig og muntlig presentasjon.

 • Magnus betydning.
 • Kobberspiral samleie.
 • Sushi kurs ruhrgebiet.
 • Sista minuten charter.
 • Refusjon på p piller.
 • Chocolate cupcakes recipe.
 • Whatsapp profilbild rund.
 • Standardform forklaring.
 • Aruba flug.
 • Mitraljøse definisjon.
 • Wetter.de holzminden.
 • Tärnsjö portfölj.
 • Download lagu kangen band ilusi tak bertepi.
 • Britannica isaac newton.
 • The longest ride netflix.
 • Hvor mange føder i uke 37.
 • Enkel stikk ip44.
 • Koffeinfri pulverkaffe.
 • Progesteron creme selbst herstellen.
 • Ka landbruk.
 • Umweltcard gold kündigen.
 • Drammen norge..
 • Billiga kryddor storpack.
 • Pigmentflekker i ansiktet.
 • Armer og ben dovner bort.
 • Love rosie online.
 • Influensa oppkast.
 • Dromen over verjaardag.
 • Hvordan endre språk i outlook 2007.
 • Skriftlig vurdering på barnetrinnet.
 • Prypjat opfer.
 • Leketelt til barnerom.
 • Fk fyllingsdalen butikk.
 • Resa till cypern.
 • Sin cos tan geogebra.
 • Juvdal stavkirke.
 • Greske antikke byer.
 • Secretary trailer.
 • Maksimal profitt formel.
 • Decra tak støy.
 • Fahrradrahmen selber löten.